Hoe je onbaatzuchtige dienstbaarheid evenwichtig aanpakt

Vraag: Ik zag een uiterlijk zelf in mijn psyche, die heel subtiel was, namelijk dat ik mijn vrije wil ondergeschikt maakte aan dienstbaarheid. De vraag die ik had, was altijd: “Hoe kan ik de wereld het beste dienen?” in plaats van “Wat wil ik graag doen?” Ik was passief en onderdanig, het was een onevenwichtige dienstbaarheid. Ik denk dat veel spirituele mensen dit uiterlijke zelf hebben. Kunnen de geascendeerde meesters wat advies geven hoe ik met dit uiterlijke zelf moet omgaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Alles kan uit evenwicht raken, en dat is natuurlijk een eigenschap van je ego, maar ook de gevallen wezens proberen je te beïnvloeden, omdat zij iedere vooruitgang proberen af te nemen die je maakt op het pad, en die te vervormen door jouw aanpak uit evenwicht te brengen. Er is natuurlijk een stadium op het pad – de lagere stadia – waarin jij je totaal op jezelf concentreert, je bent egocentrisch, je kijkt alleen naar jouw eigen belang, omdat jij je nog apart ziet van anderen, en altijd zoals in het gezegde, op zoek bent naar nummer één, naar het voordeel voor jou.

Er komt een moment op het pad dat je dit begint te overwinnen en dan is het natuurlijk om je te richten op hoe jij anderen kunt dienen. Maar elke eigenschap kan op een planeet als de aarde uit evenwicht raken en je kunt, zoals je duidelijk zegt, een zelf creëren dat jouw natuurlijke creatieve motivatie onderdrukt.

In veel gevallen bestaat dit zelf niet als enige. Het wordt gesteund door andere zelven omdat je bepaalde zelven kunt hebben die werden geschapen in vorige levens die lang geleden zijn, toen jij heel erg egocentrisch was en jij je op jezelf richtte, en toen heb je de zelven gevormd die berusten op de overtuiging dat egoïstisch zijn verkeerd is, dat je dat moet voorkomen, en daarom moet vermijden dat jij je op jezelf concentreert en jij je erop moet concentreren om iets voor anderen doen. In feite heeft de christelijke religie bijgedragen aan dit proces, door gedienstigheid, onbaatzuchtige dienstbaarheid, tot een ideaal te maken, waardoor veel spirituele en religieuze mensen het gevoel krijgen dat ze ernaar moeten streven om anderen te dienen en dat zij om anderen te dienen elke wens die zij hebben om iets te zeggen, of ervaringen die ze hebben gehad, moeten onderdrukken.

Ook studenten van geascendeerde meesters voelden zich zo en raakten daardoor uit evenwicht als ze iets deden wat zij als een dienst beschouwden. De boodschapper zelf heeft zoveel tijd aan decreten besteed, toen hij in het begin bij de Summit Lighthouse zat, dat hij andere aspecten van het leven verwaarloosde en op een bepaald moment realiseerde hij zich dat hij zelfs de decreten, en zijn wens om de wereld te verbeteren, gebruikte als excuus om niet naar zijn psyche te hoeven kijken. Hij begon zijn psychologische problemen te onderzoeken en toen hij die had opgelost, kwam hij uiteindelijk op een niveau waarop hij echt onbaatzuchtige dienstbaarheid kon verlenen. Natuurlijk kun je zelfs als boodschapper voor de geascendeerde meesters uit evenwicht raken omdat je denkt dat je al je energie, tijd en aandacht op je werk moet richten, en nooit jezelf eens toestaan om te ontspannen en van andere activiteiten te genieten.

Dit geldt ook voor de studenten en wij hebben geprobeerd om heel veel leringen te geven over de noodzaak om in evenwicht te zijn, opdat je jouw persoonlijke evenwicht vindt, omdat je in de eerste plaats begrijpt dat er bepaalde ervaringen zijn die je graag op aarde wilde krijgen en misschien ben je daar nog niet helemaal klaar mee. Je hebt recht op die ervaringen, totdat je zover kunt komen dat je er genoeg van krijgt. Jullie hebben hier ook leringen over gekregen om te voorkomen dat dit een neerwaartse spiraal wordt, waar je maar geen genoeg van kunt krijgen.

Dan is er ook nog de IK BEN Aanwezigheid die er ook recht op heeft dat zijn creatieve verlangens worden ingewilligd om iets op aarde tot uiting te brengen en het is correct dat veel mensen het ideaal van onbaatzuchtige dienstbaarheid gebruiken om de IK BEN Aanwezigheid, het vermogen om de open deur te zijn, te negeren. Hoe kun je zover komen dat je in principe meer in evenwicht komt? Nogmaals, door naar die zelven te kijken en de overtuiging die ervoor zorgt dat jij een onevenwichtig beeld krijgt van onbaatzuchtige dienstbaarheid. Onbaatzuchtige dienstbaarheid betekent eigenlijk niet dat jij je op andere mensen richt. Dit is nog maar de beginfase van onbaatzuchtige dienstbaarheid. Je denkt dat jij je eigen wensen opzijzet en je op andere mensen richt, maar ook het ego kan dit graag willen en dan is het natuurlijk een wens van je ego en helpt het niet om je bewustzijn te verhogen.

Je moet je realiseren dat echt onbaatzuchtige dienstbaarheid betekent dat je het uiterlijke zelf, en de gescheiden zelven die aan jou onevenwichtige reacties ontlokken, loslaat. Op die manier kan er een moment komen dat je nummer één bent, en begrijpt: “Ik heb bepaalde wensen om bepaalde ervaringen op aarde te krijgen en ik moet die ervaringen ook krijgen.” En je realiseert je ook: “Mijn IK BEN Aanwezigheid wil bepaalde creatieve uitdrukkingsvormen door mij heen uiten en ik moet tijd en aandacht voor mijn leven hebben. Daarom moet ik evenwicht vinden, omdat mijn dienstbaarheid me ook de gelegenheid geeft om de andere aspecten van mijn Goddelijke plan en spirituele groei uit te voeren.” Deze beslissing neem je gedeeltelijk bewust, maar je kunt dat pas doen als je de zelven opruimt die je deze onevenwichtige reactie ontlokken.