De Afrikaanse landen zullen niet veranderen als ze vast blijven houden aan tradities

Vraag: Hoewel de Afrikaanse landen officieel onafhankelijk zijn, geloven Afrikanen nog steeds in de illusie dat we inferieur zijn aan witte mensen. Wij schamen ons om onze cultuur te omarmen en lokale talen te spreken. We maken elkaar belachelijk wanneer we fouten maken als je Frans of Engels spreekt, afhankelijk van de officiële taal in dat land die ons zijn opgedrongen door de kolonisten. Wij zouden liever miljoenen van onze lokale munteenheid uitgeven om naar het buitenland te gaan dan onze eigen steden bezoeken die mooie dingen te bieden hebben. We idealiseren witte mensen en de meeste dingen die bij hen weg komen. Af en toe heb ik een hekel aan mezelf omdat ik dat zelf ook doe en dan krijg ik een hekel aan witte mensen omdat zij die Afrikaanse landen hebben gekolonialiseerd. Ik sta nu op een punt in mijn leven dat ik begin te begrijpen dat wij allemaal één zijn en ik wil die negativiteit transcenderen. Hoe moet ik beginnen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Mijn geliefde, het is zo dat veel mensen in Afrika de witte mensen en witte samenlevingen idealiseren. Als je verder terugkijkt naar de tijd voor de kolonisatie, dan zie je dat er veel onrust was en dat veel Afrikaanse stammen oorlogen tegen elkaar voerden. Dit is een situatie die enigszins lijkt op de situatie van de oorspronkelijke bewoners van Amerika voor de kolonisatie van Amerika. Die kolonisatie gebeurde gedeeltelijk omdat veel mensen in Afrika al heel lang niet verder wilden komen. In veel gevallen waren die stammenoorlogen al eeuwen aan de gang, zonder dat er een doorslaggevende beweging naar boven kwam. Nu wil dit niet zeggen dat dit de schuld is van Afrikaanse mensen.

In het dictaat van Master More zegt hij dat veel mensen die vele levens zijn blootgesteld aan een heel erg gesloten economisch systeem het hebben opgegeven om hun leven en situatie te verbeteren. Helaas behoren veel mensen die voor de kolonisatie in Afrika en Amerika zijn geïncarneerd tot deze groep. Zij stagneerden, en er bestond weinig kans om die situatie op eigen kracht te doorbreken. Daarom werden deze landen, of streken, gedeeltelijk gekoloniseerd: om ze op een nieuwe koers te zetten. Om de mensen te helpen begrijpen dat je op een andere manier kunt leven. Ik zeg niet dat het ideaal was wat de Afrikanen bij de witte kolonisten zagen en dat ze dat moesten kopiëren. Maar het toonde hen wel dat het anders kon dan zij traditioneel deden.

Er is absoluut geen enkele reden voor de mensen in Afrika om een minderwaardigheidscomplex te hebben ten aanzien van witte mensen en witte samenlevingen. Als je naar de historische evolutie van de wereld kijkt, dan kun je aan de andere kant zien dat de Afrikaanse landen niet zo kunnen blijven als ze zijn, en zeker niet in de Gouden Eeuw, met dat niveau van de economie, dat niveau van armoede, dat niveau van conflicten en vijandigheid tussen stammen en andere groepen onderling, het niveau van bijgeloof van heksen en nog veel andere dingen meer.

Als je naar de toekomst kijkt, dan kun je voorzien dat Afrikaanse naties dramatisch zullen gaan veranderen. En hoe kan die verandering er komen? Niet als je de tradities in stand houdt. Niet door de plaatselijke taal te spreken, niet door het stammenbewustzijn, niet door de cultuur en de tradities te handhaven die er vele honderden jaren waren zonder enige vooruitgang op te leveren. De mensen in Afrika moeten een doorslaggevende beweging inzetten om uit die oude bewustzijnsstaat te komen.

Als je bijvoorbeeld naar Europa kijkt, dan zie je dat het honderd jaar geleden ook verdeeld was in stammen. Maar die naties zijn vooruitgegaan, omdat ze dat hele bewustzijnsniveau hebben getranscendeerd en zij hebben ontwikkelder samenlevingen gevormd die grote rijkdom konden genereren dan de jager-verzamelaarscultuur of een primitieve landbouwcultuur.

En hetzelfde moet ook in Afrika gebeuren. Er moet meer rijkdom worden gekweekt. En er zijn natuurlijk economische beginselen die op de hele planeet hetzelfde zijn. In zekere zin kunnen de mensen in Afrika iets leren van de geschiedenis van de Europeanen door te begrijpen hoe zij hun eigen samenlevingen kunnen transformeren. Dat betekent niet dat ze alles op dezelfde manier moeten doen als Europa, maar je moet je realiseren dat er bepaalde economische beginselen zijn die niet wit zijn, die niet Europees zijn, maar omdat de natuurlijke economie zo werkt, en die moet je toepassen om de economie van een land op een niveau hoger te brengen. Er zijn genoeg mensen in Afrika die spiritueel volwassen mensen zijn, die deze ontwikkeling kunnen leiden. Maar dat kan niet als de meerderheid van de mensen de denkwijze van stammen, de stammencultuur, het stambewustzijn, niet loslaat. Zij moeten dat eenvoudig loslaten.

Ze moeten ook de lokale talen loslaten; dit betekent niet dat zij beslist een westerse taal moeten overnemen, maar er moet één gemeenschappelijke taal komen. En het zou in het voordeel zijn van Afrika als geheel als er één gemeenschappelijke taal kwam. En zuiver realistisch gezien is het Engels het meest praktisch. De Fransen zul natuurlijk bezwaar maken, maar niettemin is Engels het meest realistisch om niet alleen de meest gebruikte taal te zijn in Afrika, maar op de hele wereld.

Hoe kun jij als individu deze ontwikkeling bevorderen? Je kunt je eigen bewustzijn verhogen, je kunt de oude manieren van denken loslaten waarmee je bent opgegroeid en die je bij je familie en je land ziet. En je kunt studeren, je kunt een terrein vinden dat je interesse heeft, daaraan beginnen, hetzij formeel of door zelfstudie, en jezelf opleiden zodat je niet alleen je eigen bewustzijn verhoogt, maar ook met andere mensen kunt praten en hen kunt helpen om te begrijpen wat jij begrijpt, de inzichten te krijgen die jij krijgt.

Je moet ergens beginnen. Je moet beginnen met individuele mensen, het oude loslaten en nieuwe ideeën omarmen, opdat zij die visie van Saint Germain kunnen ontvangen. Je hoogste potentieel is om je bewustzijn zo te verhogen dat jij rechtstreeks ideeën van Saint Germain kunt ontvangen die jouw land en zelfs heel Afrika dichterbij een Gouden Eeuw brengen. Natuurlijk heeft Saint Germain al een visie op hoe er een Gouden Eeuw in Afrika kan komen. Het duurt misschien wat langer dan in bepaalde andere delen van de wereld, maar het is zeker iets wat hij voor zich ziet en hij is bereid om met iedereen te werken die zijn geest openstelt om die ideeën te ontvangen, maar die zullen niet bij deze boodschapper wegkomen, omdat hij niet in Afrika is opgegroeid, de Afrikaanse cultuur niet kent, en daarom alleen maar algemene opmerkingen kan maken.