Vraag over Mexico

Vraag: Kunnen de meesters alsjeblieft bespreken hoe je de economie van Mexico kunt verbeteren, de problemen met geweld die het land heeft en of het land op het goede spoor zit met de huidige regering en de manier van denken van de burgers.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Helaas moet ik zeggen dat Mexico een van de landen is waar ik mij de meeste zorgen over maak. Er is geen simpele oplossing. Er is geen simpele oplossing voor de problemen die je in Mexico ziet. Ik kan je geen stappenplan geven voor hoe je van Mexico een land maakt met een samenleving in de Gouden Eeuw. Hoewel Mexico niet het enige land, maar wel het grootste, is in Midden-Amerika, zouden we het de nexus kunnen noemen van het cijfer acht tussen Noord- en Zuid-Amerika. Nu heb ik het al heel vaak gehad over de stroom in de vorm van een acht, en om het Amerikaanse werelddeel het maximaal potentieel te laten hebben, moet er een stroom in de vorm van een acht zijn tussen noord en zuid en weer terug. En die stroom moet door Mexico lopen en daarom zie je dat er veel onrust, geweld, revoluties, drugs, enzovoort, in zowel Mexico als in een paar andere landen in Midden-Amerika is, omdat de duistere krachten alles doen wat ze maar kunnen om de stroom in de vorm van een acht juist in die nexus te blokkeren.

In een antwoord zoals dit kan ik niet een uitgebreid verhaal over Mexico geven. Ik kan dit misschien later wel eens doen, hoewel ik je wel kan vertellen dat wij niet veel studenten in Mexico hebben die willen luisteren naar wat ik door deze boodschapper zeg. En dit is natuurlijk een onderdeel van die hele denkwijze.

Veel Mexicanen zijn niet bereid om te experimenteren en zich open te stellen voor iets nieuws, ze zitten helemaal vast, of zijn erg aan tradities gehecht. Je kunt dit zien aan het feit dat de katholieke kerk veel invloed heeft in Mexico. Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan hoe gehecht ze zijn aan de Dag van de Doden, de verering van voorouders, dode voorouders, familie, het erfgoed van de familie, de Mexicaanse cultuur; er zijn zoveel van dat soort gehechtheden in de Mexicaanse natie als geheel; het collectieve bewustzijn staat niet open voor nieuwe ideeën. En daarom staan ze niet open voor de Nieuwe Tijd of ideeën van een Gouden Eeuw. Dit komt eenvoudig door de angst om naar nieuwe dingen te kijken, de angst om tradities te vernieuwen, waardoor het heel moeilijk is om mensen te vinden die zich openstellen om nieuwe ideeën te ontvangen, maar het is nog moeilijker om mensen te vinden die ze willen implementeren.

De economie van Mexico is een uitdrukkingsvorm van het collectieve bewustzijn van Mexico, want wat als je naar de tradities in Mexico kijkt, dan zie je grote armoede, dan zie je de katholieke traditie, die zoals in Europa in de middeleeuwen, lange tijd het feodale stelsel in stand hield met rijke landheren die land bezitten, en dat de meerderheid van de mensen arbeider was en heel erg arm. Hetzelfde zie je in Mexico, dat komt eeuwen achterop. En je ziet dat Mexico, vanwege haar gehechtheid aan traditie, dit eigenlijk nog niet heeft overwonnen.

De mensen hebben in het algemeen het gevoel nog niet losgelaten dat er een rijke elite is en dat zij de arme mensen zijn. En de armen worden altijd verkeerd behandeld en gestraft en krijgen geen kansen om hun leven te verbeteren en dan heeft het dus geen zin om het zelfs maar te proberen. Daarbij speelt ook nog het element van heel criminele bendes mee, de drugsbendes, de drugkartels, die zoveel invloed op de samenleving hebben door politici om te kopen, politici onder druk te zetten, politici te executeren, hun vijanden te executeren, elkaar te executeren, en daardoor een enorme hoeveelheid angst in veel delen van Mexico te kweken.

Je begrijpt dat gehechtheid aan tradities berust op angst. De katholieke kerk berust op angst. In Europa kunnen er landen zijn die de historische angst hebben losgelaten die door de katholieke werd aangewakkerd, maar in Mexico wordt er nog wel veel angst gekweekt door de katholieke kerk; er is zoveel angst om de katholieke kerk te onderzoeken, om naar de hel te gaan en hier doen de drugkartels hun voordeel mee. Er bestaat angst om je mening te zeggen, angst om iets ongewoons te doen. En helaas is dit een ongelukkige combinatie. Het is heel moeilijk om mensen hiervan te bevrijden.

En ik heb hier geen eenvoudige oplossing voor. Als we genoeg studenten van geascendeerde meesters zouden hebben die hiervoor decreten en invocaties willen opzeggen, dan zou dat op den duur impact kunnen hebben. Op dit moment is het enige realistische scenario dat het Mexicaanse volk nog veel meer klappen moet krijgen op de Harde Leerschool voordat zij er eindelijk genoeg van krijgen en een betere regering, betere leiders, een betere samenleving, eisen. En eisen dat er een einde komt aan de drugkartels en hun invloed op de samenleving.

Dan moeten de Mexicanen wel de verleiding opgeven om op diverse manieren gemakkelijk geld te verdienen met drugkartels. Je hebt dus het armoedebewustzijn en de droom van gemakkelijk geld verdienen. En de drugkartels doen hier hun voordeel mee. Zij zijn daar een uitdrukkingsvorm van en helaas bestaat onder de mensen in Mexico het gevoel dat zij arm zijn, zij zijn zo vertrapt, zo verkeerd behandeld dat zij, als ze de kans krijgen om gemakkelijk geld te verdienen, die aanpakken, wat de consequenties ook zijn voor andere mensen. De drugs kunnen verkeerd zijn, maar de Amerikanen kopen die drugs. Als wij het geld niet verdienen dan doet iemand anders dat wel.

Er is een heel bewustzijn dat zo diep in de collectieve psyche van Mexico zit ingegraven dat er geen gemakkelijke manier is om daar uit te breken, dat kan niet op een zachtaardige manier. Ik heb er relatief wel enig vertrouwen in dat de enige manier om dit te doorbreken steeds meer harde klappen zijn. Misschien is het wel nodig om de hele economie te laten instorten voor er een soort opstand komt van mensen die iets anders eisen, maar tegelijkertijd ook onderdeel van de oplossing willen zijn door hun bewustzijn te veranderen.

Een soortgelijke dynamiek vind je bij andere naties in Midden-Amerika waar je ook de invloed van de katholieke kerk ziet. Je ziet dat er angst werd gekweekt, je ziet ook de verleiding om gemakkelijk geld te verdienen met drugs, enzovoort. En dat kun je niet gemakkelijk doorbreken. Natuurlijk zouden we het wel kunnen als de mensen wilden luisteren naar wat wij zeggen op het geascendeerde niveau en het implementeren als we dat kunnen, maar aangezien er niet genoeg mensen zijn die dit willen, is het enig realistische scenario op dit moment de Harde Leerschool.