De ideeën van de geascendeerde meesters implementeren

Vraag: Als ik tijdens de conferentie luister naar wat de meesters te zeggen hebben, heb ik het gevoel dat ik de ideeën die zij ons geven kan accepteren. Dat geldt ook voor mijn Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid, ik kan die ideeën ontvangen en de waarde ervan inzien. Maar als het op mijn emotionele lichaam aankomt, merk ik dat die ideeën gekleurd worden door emoties van boosheid en irritatie. Het begint als opwinding en duidelijkheid, maar gaat over in minder constructieve emotionele reacties. Kunnen de meesters dit proces bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Hier hebben we al een groot aantal leringen over gegeven, namelijk dat je vier lagere lichamen hebt en wanneer wij een dictaat geven bijvoorbeeld, of zelfs voor velen van jullie in een andere context, is de Bewuste Jij, in ieder geval tijdelijk, bevrijd van je vier lagere lichamen. In plaats van dat een nieuw idee dat wij geven door het filter van je vier lagere lichamen gaat, begrijp je het rechtstreeks, je ontvangt het rechtstreekser. Daardoor krijg je de ervaring dat je in een verhoogde bewustzijnsstaat bent tijdens een dictaat en daardoor begrijp je het duidelijker.

Maar na het dictaat ga je uit dat krachtveld naar je normale bewustzijnsstaat terug, je herinnert je het idee nog wel, maar dan begin je weer door het filter van je vier lagere lichamen kijken en dan ontstaat er bepaalde weerstand om die ideeën te implementeren en dat is de reden dat je helderder ziet wat je moet doen, maar het niet echt kunt.

Je moet gewoon inzien dat je een paar zelven hebt die energie verzamelen in je vier lagere lichamen en je moet de hulpmiddelen gebruiken om die op te ruimen. En als die weg zijn, zal het gemakkelijker voor je worden om de ideeën te begrijpen, maar ook om dat gevoel te behouden en ze in je leven te implementeren.

Loop niet in de valkuil dat je denkt dat je alle ideeën moet implementeren die we geven omdat we, zoals we vaker hebben gezegd, een dictaat geven, ideeën spuien, voor een breed publiek, dus jij moet er het idee uithalen dat het meest voor jou geldt en dan over dat idee nadenken en misschien later het dictaat nog eens lezen en er een ander idee uit pikken. Je hoeft niet fanatiek bezig te gaan en jezelf op de kop geven, je moet begrijpen dat jij een bepaald niveau hebt en als je blijft streven naar het verhogen van je bewustzijn, dan zul je geleidelijk aan je vermogen om de ideeën die je ontvangen hebt, te implementeren.