De relatie tussen energie en informatie

Vraag: Door Einstein weten we dat materie eigenlijk een lagere vibratie is van energie, Maar wat is de relatie tussen energie en informatie? Kun je informatie transformeren in energie en vice versa of is die relatie anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

De materie is energie die in een andere staat is, maar wat energie in materie transformeert, is informatie. Met andere woorden, je kent sommige feiten, je hebt wat feitenkennis, en dat is informatie, maar wat ervoor zorgt dat energie een bepaalde vorm aanneemt, kun je geen data noemen.

Het zijn echter de beelden die van zichzelf bewuste wezens, medescheppers, in hun gedachten hebben, en dat is meer dan data, meer dan feitenkennis; het zijn ook visuele beelden, sensaties, overtuigingen, enzovoort. Met andere woorden, je kunt het bijvoorbeeld niet reduceren tot de data waar een computer mee kan omgaan, en die analyseren en categoriseren enzovoort. Het is meer.

Het is het totaalplaatje van wat er in je vier lagere lichamen gebeurt en dat wordt op de energie gelegd die je van je IK BEN Aanwezigheid ontvangt en dan de vorm aanneemt op grond van de inhoud van je vier lagere lichamen. Toen de aarde gecreëerd wed, hadden de Elohim niet vier lagere lichamen, maar zij formuleerden ook een bepaald beeld in hun geest dat meer was dan alleen data, meer dan alleen maar informatie.