Je pad zal vaak uit cycli bestaan die je misschien als ups en downs beschouwt

Vraag: Ik denk weleens dat studenten van geascendeerde meesters in een korte fase komen die ik zo zou willen beschrijven: Het voelt alsof we achteruit gaan, we ervaren een neerwaartse spiraal, we gaan naar de Harde Leerschool, maar dan komen we weer verder en weten iets duidelijker. Het voelt als een korte fase die minder pijnlijk is dan de vorige. Ik begin te denken dat we eigenlijk niet achteruitgaan, maar kleine fases van onderdompelen hebben.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Het spirituele pad heeft inderdaad heel veel verschillende fases en het is heel erg belangrijk om hierover na te denken.

Een aspect hiervan is dat vele spirituele mensen een enigszins onrealistisch beeld hebben van het spirituele pad als ze hun eerste beweging vinden. Ze zijn geneigd te denken dat ze nu ze deze spirituele beweging hebben gevonden een hoek zijn omgegaan, want het is zo anders dan ze zijn opgegroeid. En dat ze nu alleen maar opwaarts kunnen gaan, dat alles beter zal worden en dat ze niet achteruit kunnen gaan, zodat ze zichzelf niet achteruit kunnen laten gaan. En daardoor krijgen sommige mensen echter een heel negatieve reactie wanneer dat wel gebeurt. Maar je moet begrijpen dat velen van jullie zijn opgegroeid in een niet-spirituele, zelfs antispirituele samenleving. En op een bepaald moment vind je een spirituele lering en dan realiseer jij je dat er een spiritueel pad is. In het begin ben je bijna in een euforische fase, waarin je moet ontdekken wat het spirituele pad inhoudt, welke spirituele leringen er zijn, wat die voor jou betekenen, en je zit in een fase van onschuld.

De waarheid is dat wij, de geascendeerde meesters, in veel gevallen, zelfs als jij ons niet kent, een deel van jouw karma dragen of tegenhouden. En vanwege de euforie die jij voelt, voel je in zekere zin ook je dagelijkse psychologische problemen niet meer. Dit kun je enigszins vergelijken met verliefd worden waardoor je dan in een euforie komt omdat je denkt dat je iemand anders bent, en je partner is iemand anders, en alles is mooi en dat het altijd zo zal blijven. Maar dan komt er een moment dat je wat harder moet gaan werken. En je moet wat van dat karma terugnemen, je moet aan je psychologische problemen gaan werken. En dit kun je voelen als achteruit gaan. Ineens wordt het serieuzer, wordt het zwaarder, lijkt het moeilijker. Het lijkt alsof je niet zoveel vooruit gaat als eerder. Dit is een natuurlijke fase.

We kunnen het ook anders verklaren door te zeggen dat je aan meerdere problemen werkt die je tamelijk gemakkelijk kunt overwinnen als je het spirituele pad vindt. Dit geeft je het gevoel dat je vooruitgaat om je aan te moedigen om door te gaan.

Maar onvermijdelijk moet je daarna verder met dieper zittende problemen die meer tijd nodig hebben en die je niet zo gemakkelijk kunt oplossen. En daarom lijkt de volgende fase zwaarder.

Wanneer je die hebt opgelost, kun jij je weer een tijdje lichter voelen, alles gaat gemakkelijker. Dan kun je weer bij moeilijker dingen komen die je moet oplossen. En je pad zal vaak uit cycli bestaan die je zou kunnen beschouwen als ups en downs. Er kan wel een moment komen dat je lang genoeg op het pad bent om je te realiseren dat het gewoon natuurlijk is, dat je het accepteert, dat je niet tegen jezelf tekeer gaat omdat je een tijdje bergafwaarts gaat of het gevoel hebt dat je bergafwaarts gaat, ook al is dat niet zo. En je accepteert dat het gewoon zo is. Je werkt eraan, je gebruikt de hulpmiddelen om naar je psychologische problemen te kijken en je lost ze op.

Nu kunnen er ook mensen zijn die als ze het pad vinden, in een euforie belanden. Ze voelen dat ze geweldige vooruitgang boeken, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Het is alleen een groot gevoel van contrast tussen het moment waarop ze de spirituele lering vonden en daarna, en daarom denken ze dat ze vooruitgaan, maar dat is niet zo. En de reden is dat ze in werkelijkheid niet hebben begrepen waar het bij het spirituele pad om draait. Zij bekijken het als een uiterlijk pad, zelfs een lering van de geascendeerde meesters kan door sommige mensen worden begrepen als een uiterlijk pad. Het is alleen maar een kwestie van de leringen bestuderen, lid zijn van een organisatie, decreten opzeggen en op een dag – poef – ben je een geascendeerde meester. Heel veel mensen dachten dit en denken dat nog steeds. Niet veel mensen in deze dispensatie vanwege de leringen die we hebben gegeven over dit onderwerp en hun bereidheid om die leringen te omarmen.

Er zijn nog steeds mensen die denken dat ze vooruitgaan, maar dat is niet echt zo. En dan komt er een moment waarop zij zich beginnen te realiseren dat zij niet meer vooruitgaan. Het was niet zo dat ze niet meer vooruitgingen, omdat dit al nooit zo was, maar omdat ze niet begrepen waar het om ging. Ze proberen niet hun psychologische problemen op te lossen, ze denken dat ze oppervlakkig kunnen blijven doen wat ze doen, uiterlijke dingen, en dat er dan resultaten worden geboekt. Veel mensen zijn teleurgesteld geraakt, ze zijn ontmoedigd geworden, boos geworden, hebben de goeroe de schuld gegeven, hebben het pad de schuld gegeven, hebben de geascendeerde meesters de schuld gegeven – in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen en bereid te zijn om te veranderen.

Er kunnen ook mensen zijn die verwachten dat ze vooruitgaan, ze lossen bepaalde psychologische problemen wel op, maar daarna komen ze bij iets wat dieper gaat en willen daar niet naar kijken; zij willen niet erkennen dat ze dit probleem hebben en dan kunnen ze een poosje stagneren. Soms is dat de rest van hun leven, maar andere keren voelen ze na een tijdje dat er iets verandert. En dan zijn ze wel bereid om naar het probleem te kijken en dan krijgen ze het gevoel dat ze wel vooruitgaan. Ook kan het probleem bestaan dat veel mensen in hun Goddelijke plan hebben staan dat het de bedoeling is dat zich een bepaalde spirituele beweging moeten vinden en in bepaalde mate vooruit moet gaan. Maar dan kom je bij een punt dat je bepaalde dingen niet onder ogen wilt zien, niet wilt oplossen en dan heb je het gevoel dat je achterop komt en niet bent waar je moet zijn als je het pad optimaal wilt volgen. En je kunt dit voelen door toegenomen zwaarte, je kunt het gevoel hebben dat je niet de vooruitgang boekt die je zou moeten boeken. Maar je kunt niet begrijpen hoe dat komt in veel gevallen, in ieder geval niet met je dagelijkse gedachten. Dan kun je nog eens bekijken waar je niet naar wilt kijken, wat je niet wilt toegeven.

Nu kan het helpen als jij je realiseert dat er een situatie op het spirituele pad kan zijn waarnaar wij allemaal, iedereen die nog geïncarneerd is, iedereen die geïncarneerd is geweest, liever niet willen kijken. Wij hebben een bepaald beeld van onszelf: dat wij goede spirituele studenten zijn. En we zijn ook geneigd te denken dat wij niet bepaalde psychologische problemen mogen hebben. Deze boodschapper is meerdere malen tegengekomen dat hij niet wilde toegeven dat hij een bepaald psychologisch probleem had. Hij dacht dat hij dit niet zou moeten hebben en hij was geneigd om het te negeren. Hij wilde wel aan andere dingen werken, maar een tijdlang niet aan dat ene probleem. Nu kwam hij een poosje geleden tot het besef dat het nutteloos was om een waardeoordeel te hebben dat zei dat sommige elementen van menselijke problemen beter of erger zijn dan andere, omdat het allemaal psychologische problemen zijn en ze allemaal weg moeten. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen, het is geen trauma als je een bepaald psychologisch probleem hebt.

Wanneer je nadenkt over de moeilijke planeet waar je op bent, hoeveel levens je hier hebt gehad, hoeveel verschillende omstandigheden je hebt meegemaakt, dan is het hoogst waarschijnlijk dat je in principe elk psychologisch probleem hebt dat de mensheid kent. En het is niet een kwestie van zeggen dat jij als spiritueel persoon niet een bepaald probleem mag hebben. Het is slechts een kwestie van naar je psychologische problemen kijken, zien wat er aan de hand is, en dan al die dingen aan te vallen op dezelfde manier als je eerder hebt gedaan en daarna verder te gaan. Dit kan ervoor zorgen dat je enorm vooruitgaat – als je maar naar alles wilt kijken. In principe kunnen we zeggen dat als je het gevoel hebt dat je achteruit gaat, of in een neerwaartse spiraal komt, dit altijd is omdat je niet naar iets wilt kijken. en in veel gevallen omdat je het gevoel hebt dat je dit probleem niet zou moeten hebben. In plaats van het op te lossen probeer je er op je tenen omheen te lopen, het te ontkennen, er een verklaring voor te geven, je op andere dingen te richten, terwijl de enige manier om echt vooruit te gaan is dat je naar het probleem kijkt, het oplost net als alle andere, en je erover heen zet.

Jullie hebben de leringen ‘Healing Your Spiritual Traumas’, en de andere boeken in die serie, jullie hebben hulpmiddelen waardoor je niet in negatieve spiralen hoeft te komen. Jullie hebben hulpmiddelen waardoor je niet hoeft te ervaren dat je ups en downs op het pad krijgt, jullie kunnen gestadiger vooruitgaan. Jullie hebben bepaalde dingen die tijd vragen om ze op te lossen, maar dat hoeft niet te voelen als een neerwaartse spiraal of als achteruitgaan. Je kunt nog steeds begrijpen dat het gewoon een deel van het pad is, je bent bij iets gekomen wat meer tijd vergt, je maakt nog steeds vooruitgang, je bewandelt nog steeds het pad.