Echt charisma

Vraag: Wat betreft het concept charisma of aantrekkingskracht, er zijn mensen die dat in verschillende mate hebben en er zijn leiders die heel veel hebben, waardoor zij mensen kunnen besturen. Op dagelijks niveau zijn er mensen die veel vrienden en vriendinnen hebben en er zijn mensen die geen vrienden kunnen maken, omdat zij geen charisma en aantrekkingskracht hebben. Wat is dit charisma spiritueel gezien? Kan iemand dat beheersen? Kunnen die persoonlijke eigenschappen in iemands Goddelijke plan staan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Je moet onderscheid maken tussen charisma door macht en charisma door spirituele groei en het opruimen van je psychologische problemen. Er kan een moment komen op je spirituele pad dat je je psychologische problemen hebt opgelost en het licht van je IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters door jou heen begint te schijnen en dit zal je charisma geven in de ogen van de mensen die zich kunnen afstemmen op dit licht. Het kan ook zijn dat iemand die zich op niets heeft afgestemd niets speciaals aan iemand merkt. Je kon ook in de Bijbel lezen dat er mensen waren die niets anders aan mij konden zien toen die mij tegenkwamen. Er waren ook mensen die konden voelen dat er meer licht door mij heen stroomde dan bij de gemiddelde persoon. Dit is bij wijze van spreken een goed aspect van charisma.

Veel gevallen wezens hebben het andere aspect van charisma, en dat is wat je op de wereld meestal charisma noemt. En dat komt omdat zij hebben geleerd om andere mensen psychologisch in hun macht te krijgen. Bepaalde gevallen wezens zijn in staat om de mensen bijna te hypnotiseren om hen te laten volgen, om zich aan hen te onderwerpen. Hitler kon dit heel erg goed. Mao ook. Stalin had eigenlijk geen charisma, hij moest angst gebruiken om de mensen te laten gehoorzamen, hoewel er mensen werden overmand door de energie die om hem heen werd opgebouwd.

Dit leidt tot een overweging van het derde aspect van charisma dat idolatrie is, een idool maken van bepaalde mensen dat geleidelijk aan wordt opgebouwd. Je zag dit in de oudheid minder. Met de opkomst van de moderne massacommunicatie zie je dit veel meer. Neem een filmster die in meerdere films heeft gespeeld, een Oscar heeft gewonnen, veel aandacht in de pers en van de media krijgt. Veel mensen zullen dan een bepaalde afgoderij voor die persoon opbouwen en denken dat hij wel speciaal moet zijn.

Hij kan wel zijn eigen Kool Aid drinken of de Kool Aid drinken (geloven wat je zelf zegt) en geloven dat hij speciaal is en doen alsof dat zo is. Maar er zijn mensen die filmsterren hebben ontmoet en die zich realiseren dat het ook gewoon mensen zijn net als alle andere. Natuurlijk zijn er bepaalde gevallen wezens die het vermogen hebben om anderen te hypnotiseren. Er zijn bepaalde mensen die zo spiritueel ontwikkeld zijn dat ze echt charisma hebben. Maar beiden, zowel de spirituele leider als de leider van de gevallen wezens, kunnen worden onderworpen aan idolatrie omdat bepaalde mensen eigenschappen aan hen toeschrijven die niet realistisch zijn. Wij hebben dat in de Summit Lighthouse gezien en bij de I Am; er werd enorm veel idolatrie rondom de leiders opgebouwd. En we zien zelfs in deze beweging dat er mensen zijn die idolaat zijn van deze boodschapper, en dat heeft hij niet aangemoedigd, en waar hij in feite over gesproken heeft en degenen die hem hebben ontmoet en met hem zijn omgegaan, weten dat daar geen reden toe is. Hij beweert niet dat hij speciaal is, ziet zichzelf niet als de meerdere, omdat hij een dienende leider is. Zo was het tweeduizend jaar geleden ook. Maar zelfs toen werd er idolatrie geprojecteerd. Maar dat was nog niets vergeleken met de idolatrie die op mij is geprojecteerd sinds het formeren van de katholieke kerk die mij tot een bovenmenselijke status heeft verheven: gelijk te zijn aan God.

Kan het deel uitmaken van je Goddelijke plan om charisma te krijgen? Waarom zou je dat willen? Met andere woorden, als je een spirituele student bent, waarom zou je dan het charisma van de gevallen wezens willen hebben om mensen te manipuleren? Misschien wil je natuurlijk charisma ontwikkelen dat komt door het oplossen van je psychologische problemen en spirituele groei. En dat kan natuurlijk wel een onderdeel vormen van je Goddelijke plan, maar dat is niet gericht op charisma. Charisma kan een bijkomstigheid zijn, maar geen doel voor jou. Het is niet iets wat jij je tot doel moet stellen.

Er zijn natuurlijk spirituele mensen, ook studenten van geascendeerde meesters, die vergezochte dromen hebben dat zij dit charisma ontwikkelen, zodat ze mensen naar zich toe kunnen trekken, zoals ze spirituele leiders hebben zien doen. Er zijn mensen die dromen dat ze de geschenken van de Heilige Geest ontvangen, zodat ze mensen kunnen laten flauwvallen door met hun hand te wuiven of een kamer binnen te lopen zodat ze de mensen zichtbare manifestaties kunnen laten zien die hen laten geloven dat mensen zeggen of geloven dat die mensen bijzonder zijn. Maar dat moedigen we niet aan bij onze studenten. Wat voor zin heeft deze idolatrie? En daarom moedigen we het niet aan bij iemand.

Wij willen graag een leer en een beweging vormen die berust op mensen die een spiritueel potentieel hebben, waarin alle mensen het potentieel hebben om zichzelf te transcenderen. Als je een boodschapper bent van een ware beweging van geascendeerde meesters, ben je niet speciaal, je plaatst je niet apart door bijzonder te zijn. Je bent een voorbeeld dat anderen kunnen volgen. Je bent misschien verder op het pad dan vele anderen, maar dat betekent niet dat je niet hetzelfde pad kunt bewandelen en op jouw niveau van spiritueel ontwikkeling te komen. Het mag niet betekenen dat zij gaan doen wat jij doet, als het gaat om boodschapper zijn bijvoorbeeld, maar zij kunnen andere dingen doen die in hun Goddelijke plan staan. Het doel van een echte boodschapper van de geascendeerde meesters is dat hij mensen verheft naar het hoogste bewustzijnsniveau, hen helpt om op dat bewustzijnsniveau te komen, terwijl een valse leraar zichzelf als de enige leider wil opwerpen. Dus is hij de leider. Hij staat duidelijk boven de anderen. Hij wordt als de leider beschouwd. En dus is hij altijd speciaal. Het doel van een dienende leider is zichzelf overbodig te maken, zodat de mensen hem of haar niet meer nodig hebben.