De beperkingen van de materialistische wetenschap

Vraag: In de functies van elektromagnetische golf was er een echt deel en een denkbeeldig deel, die de status van de energie beschreef. Wat is de betekenis van het elektromagnetische deel hier? Laat het zien hoeveel energie er uit de fysieke werkelijkheid komt en laat het echte deel zien hoeveel energie we tot onze beschikking hebben in de fysieke werkelijkheid? Als dat zo is, betekent dat dan dat energie uit de fysieke werkelijkheid komt? Zit dit dan op lagere niveaus, de emotionele werkelijkheid of de spirituele werkelijkheid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Je weet dat astronomen de beweging van de melkwegstelsels hebben geobserveerd en op grond van hun inzicht dat die beweging wordt veroorzaakt door zwaartekracht, gravitatiekrachten, hebben ze uitgerekend dat de massa, de fysieke massa, van alle melkwegstelsels niet genoeg is om de beweging van de melkwegstelsels te verklaren. Daarom hebben ze het idee van donkere materie bedacht, die zwaartekracht uitoefent, en zijn ze ook met het idee gekomen van donkere energie, die ook het fysieke vlak beïnvloedt.

De waarheid is dat wetenschappers zich zijn gaan realiseren dat ze op grond van hun observaties en vergelijkingen niet alles in het fysieke octaaf kunnen verklaren door wat er momenteel door fysieke fenomenen kan worden geobserveerd. Zij beginnen zich te realiseren dat zij de stelling moeten deponeren dat er iets, materie en energie, moet bestaan wat zij niet kunnen observeren. De meesten van hen willen niet zeggen dat het een ander terrein is, maar dat is de waarheid. De waarheid is natuurlijk, zoals we hebben gezegd, dat het materiële universum vier niveaus heeft en dat je in het fysieke materiële niveau de effecten ziet van oorzaken op de drie hogere niveaus.

Dit is geen lager niveau, omdat het identiteitsniveau het hoogste is, daarna het mentale, vervolgens het emotionele niveau en het fysieke is het laagste niveau. De stroom, de natuurlijke stroom hierdoor, gaat door de drie hogere niveaus naar het fysieke en in sommige vergelijkingen moet je het voorstel doen dat er iets denkbeeldigs is, of hoe je het maar wilt noemen, dat buiten het ‘echte’ omgaat, bij wijze van spreken, wat je kunt observeren om de vergelijkingen te laten kloppen. Dit is alleen maar een teken dat de materiële wetenschap haar grens heeft bereikt en dingen moet heroverwegen en verder kijken en een of ander model vinden dat er zowel energie als materie buiten het fysieke universum kan bestaan.

Er staan al wetenschappers open voor deze ideeën, maar die zijn nog niet doorgebroken naar het algemene niveau. Als jij je daartoe geroepen voelt, kun je de oproepen doen dat steeds meer mensen worden losgesneden om die ideeën te omarmen, zodat het algemener wordt of in ieder geval het algemene beeld kan aanvallen dat alles in de materiële wereld moet worden verklaard door iets wat de wetenschap momenteel kan observeren.