Een praktische, materiële vernieuwing in India

Vraag: Zouden de meesters kunnen uitleggen waarom er veel nieuwe religies in India bijkomen, in oude en middeleeuwse tijden, waaronder relatief minder bekende zoals het Jaïnisme en het Sikhisme? Hebben de geascendeerde meesters daar invloed op gehad? En waarom gebeurt dat nu niet, als je kijkt naar de neerwaartse spiraal van de wet en de orde, evenals religieuze, taalkundige, sociale, economische en politieke agendapunten in India?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master More, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Welnu mijn geliefde, India is natuurlijk een heel groot en gecompliceerd land. In vroeger tijden zag je dat er in bepaalde streken van de wereld een overvloed aan nieuwe religies bij kwam. Tot sommigen werd geïnspireerd door de geascendeerde meesters, in ieder geval in bepaalde mate. Dat kwam omdat we probeerden om de natie India te vernieuwen en niet meer zo vast te blijven zitten in de negatieve spiraal van het hindoeïsme, de spiraal die door het hindoeïsme was gecreëerd.

Tegenwoordig zie je dat er niet veel nieuwe religies bij komen, omdat er iets in het collectieve bewustzijn van India is veranderd, omdat men zich realiseert dat het voornaamste doel van India op dit moment is dat er geen spirituele vernieuwing moet komen, maar materiële.

De armoede in India moet worden overwonnen. De natie India kan geen belangrijker stap nemen dan de meerderheid van de bevolking uit die armoedesituatie te halen. Het is een noodzakelijke fase waar India doorheen moet en mee bezig is. Totdat er een bepaald cruciaal niveau is bereikt, heeft het geen zin om de religie te vernieuwen, omdat de armoede overwinnen het fundament vormt voor spirituele en religieuze vernieuwing in India. In India zie je traditioneel een heel verdeelde samenleving met een duidelijke elite van landeigenaren die de meerderheid van de bevolking domineerde die in zulke abjecte omstandigheden leefde dat zij geen energie of aandacht over hadden om spirituele doelen na te streven. Je ziet dat er mensen zijn geweest die in arme gezinnen zijn opgegroeid die zich terugtrekken uit de samenleving, de goeroe volgen, in het klooster gaan en zo het spirituele pad volgen. Maar dat was er maar een heel select aantal.

En India moet in een positie komen waarin steeds meer mensen een goede spirituele lering kunnen vinden die het spirituele pad onderricht naar een hogere bewustzijnsstaat en die dat kunnen volgen. En dat is niet het hindoeïsme omdat dit te veel vastzit aan tradities en rituelen. Er kunnen andere spirituele bewegingen ontstaan, maar het kan pas als er genoeg mensen niet meer zo arm zijn, zodat zij een spiritueel pad kunnen volgen. Je zegt misschien dat materiële groei een spirituele onderneming is. Het zal niet altijd zo blijven natuurlijk, maar voorlopig nog wel.