De meest effectieve manier om invloed op het klimaat te hebben

Vraag: Aan de westkust van de Verenigde Staten zijn veel heftige branden, terwijl er aan de oostkust stormen en overstromingen zijn. Onlangs was het in Los Angeles 120 graden Fahrenheit. Het lijkt of de planeet ieder jaar warmer wordt. Ik begrijp dat de meesters zeggen dat ons bewustzijn significante invloed heeft op het klimaat. Ik vraag om verheldering over hoe we ons bewustzijn moeten gebruiken om ons klimaat te verbeteren. Moeten we de visie voor ogen houden dat het klimaat in evenwicht komt of is het een kwestie van je prioriteiten verleggen? Ik begrijp dat de branden die er woeden te maken hebben met hebzucht, en als het bewustzijn aan de oostkust haar prioriteiten zou verleggen en zich richten op het verheffen van al het leven, in plaats van het individuele, zou dat zich dan vertalen in een beter klimaat? Wat is de beste manier om positieve veranderingen te bevorderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Als je een spiritueel persoon bent die openstaat voor het idee dat het bewustzijn impact heeft op het klimaat, iets wat veel mensen belachelijk vinden, dan is je concentreren op het klimaat niet de meest effectieve manier om verandering te brengen. Met andere woorden, je zou je als student van geascendeerde meesters kunnen richten op een verandering in houding ten aanzien van het klimaat, of je eigen bewustzijn verhogen, of invocaties en decreten voor het klimaat opzeggen.

Dit zou eigenlijk een indirecte manier zijn om het klimaat te proberen te veranderen. de meest directe manier is doen wat we bij mensen aanmoedigen: je richten op het verhogen van het collectieve bewustzijn. Je kunt je eigen bewustzijn verhogen, maar ook de oproepen doen om het collectieve bewustzijn te verhogen.

Daarom hebben we niet speciaal invocaties gegeven voor het klimaat, omdat je het klimaat in principe verandert als jij je concentreert op die andere problemen. Dit wil niet zeggen dat de mensen het klimaat moeten negeren, maar we zeggen dat je een beoordeling moet geven als praktische realist: er zijn maar een beperkt aantal studenten van geascendeerde meesters en wat is dan de beste manier om hun inspanningen het meeste effect te laten hebben? Dat is niet invocaties maken die over het klimaat gaan, maar die het collectieve bewustzijn en de samenleving veranderen.

Het is duidelijk dat als mensen aan de westkust bereid zouden zijn om zich niet meer op persoonlijke hebzucht te richten en alleen hun eigen belangen te dienen, maar het geheel te dienen en samen te werken in gemeenschappen, dan zou dat zeker veel impact hebben op het klimaat aan de westkust. Als mensen die in andere gebieden ook geneigd zijn tot bepaalde natuurrampen, hun denkwijze en het collectieve bewustzijn zouden veranderen, dan zou dit ook een positieve impact hebben. Het is wel duidelijk dat het klimaat rechtstreeks proberen te veranderen niet de meest efficiënte manier is. Om het klimaat te veranderen, moet je de oorzaak veranderen, en dat is het collectieve bewustzijn en je moet je geen zorgen maken over mensen die dit hele idee en deze aanpak belachelijk maken.