Het spirituele perspectief op chronische vermoeidheid

Vraag: Ik ben mijn hele leven al chronisch moe. Het blijkt dat dit komt door het Epstein-Barrière virus in mijn lichaam. Miljoenen levens worden beïnvloed door hetzelfde virus. Wat is de spirituele oorzaak van die toestand?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Je moet voorzichtig zijn met wat je als de ‘spirituele oorzaak’ beschouwt. Er zit natuurlijk ook een fysiek aspect aan, namelijk een virus in je lichaam. Ik weet dat we hebben gezegd dat alles in het fysieke octaaf het gevolg is van oorzaken in de drie hogere rijken. Je kunt dan niet echt zeggen dat er een spirituele oorzaak is voor een virus. Er zit een virus in de hogere rijken, het emotionele, het mentale en identiteitsrijk, maar dat is geen spirituele oorzaak.

Elk virus is het resultaat van een bewustzijnsstaat, bepaalde overtuigingen en beelden in het collectieve bewustzijn en je hebt die opgenomen en het maakt je gevoelig voor het fysieke virus dat in je lichaam en cellen komt. Met andere woorden er is geen immuunrespons in je cellen die het virus verteren en dat komt omdat het niet als een vreemd element in je immuunsysteem wordt gezien. En de reden dat dit niet gebeurt, is omdat er een zelf is dat ermee correspondeert, een overtuiging in je emotionele, mentale en identiteitslichaam.

Bij virussen die vermoeidheid opleveren, is er niet één enkele oorzaak, maar je moet erover nadenken, en je hebt onze hulpmiddelen nodig om die gescheiden zelven te zien, omdat het heel erg gemakkelijk is voor mensen, vooral avatars, maar ook voor de oorspronkelijke bewoners, om je overweldigd te voelen door de omstandigheden in het fysieke octaaf. Je voelt je zo overweldigd door de omstandigheden in het fysieke octaaf omdat die te maken hebben met de conflicten die je ziet. Je voelt je overweldigd, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, en je moet al die emoties aanpassen die er voortdurend in je emotionele lichaam opkomen wanneer je bepaalde omstandigheden op de wereld ervaart. Je voelt je uitgeput, mentaal overweldigd, omdat je niet kunt begrijpen waarom al die dingen gebeuren en je kunt niet begrijpen wat je eraan moet doen. En je kunt zelfs op het identiteitsniveau overweldigd worden, omdat je nog geen duidelijk idee hebt van wie je bent als spiritueel wezen en je begrijpt niet waarom je hier bent en waardoor je naar de aarde bent gekomen, waarom je het verdient om hier te zijn, zoals sommige mensen denken, of waarom God jou straft door je op een planeet als deze te zetten. Er kunnen heel veel subtiele overtuigingen zijn en die geven je dat gevoel.

Om je minder overweldigd te voelen, probeer je een soort harnas om je heen te bouwen. Je kunt het vergelijken met een bufferzone, een muur rondom je lichaam. Stel je voor dat je stenen vormt uit klei en die opstapelt rondom je fysieke lichaam en dat je die muur steeds dikker maakt, zodat je de aanvallen van buitenaf kunt tegenhouden. Heel veel mensen hebben gedurende vele levens, wanneer ze geen spiritueel pad hadden, en de leringen die wij geven, energie die op angst berust gebruikt om een muur om hun emotionele lichaam te bouwen dat die energie buiten de deur kan houden, opdat jij je niet zo overweldigd voelt. En je bouwt ook muren in het mentale en identiteitsrijk. Natuurlijk kost dit moeite en daardoor creëert dit weerstand in je vier lagere lichamen en die weerstand maakt je moe.

Chronische vermoeidheid is niet alleen maar iets fysieks, maar natuurlijk is er wel een fysieke parallel die niet beslist door een virus hoeft te zijn veroorzaakt, maar er natuurlijk wel door wordt versterkt. Maar eigenlijk begint het in de drie hogere lichamen met het gevoel dat je wordt overweldigd. Natuurlijk zeg ik niet dat je geen voorzorgsmaatregelen moet nemen om met een bepaald virus af te rekenen. Maar als je hier echt overheen wilt komen, dan moet je onze hulpmiddelen gebruiken om aan de drie hogere lichamen te werken om de gescheiden zelven ontdekken, de overtuigingen die je over deze planeet hebt, en de weerstand die je voelt.