Het Covidvaccin – Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is

Vraag: De meesters hebben gezegd dat macht over de bevolking een van de agendapunten is van de gevallen wezens. Het is gebleken dat vaccinatie een effectieve manier was om macht over de bevolking uit te oefenen en heeft getoond dat het gebruik van Gardasil de vrouwen in derdewereldlanden steriel heeft gemaakt. Wordt je laten vaccineren met het Covidvaccin gezien als het hoogste goed en ligt het op één lijn met Moeder Maria’s laatste dictaat? Wanneer gaat de vrije wil een rol spelen wanneer je toestemming geeft om iets in je lichaam te stoppen en goed is voor baby’s en kinderen die niets te zeggen hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

We zeggen helemaal niet dat jij niet moet laten inenten met het Covidvaccin. Maar het is duidelijk dat jij als je een cruciaal beroep hebt als zorgmedewerker – en je regering, of zelfs een privéorganisatie, eist dat je wordt ingeënt omdat je anders je baan niet goed kunt doen, je het besluit moet nemen of je jouw baan opgeeft of je toch laat inenten en daar geen hoop gedoe over te maken. Of je ingeënt wilt worden, moet een persoonlijk beslissing zijn. Ik zeg niet dat het moet of niet moet.

Maar als je in een land woont waarin de regering dit van je eist, dan moet je zelf de gevolgen dragen als je dit weigert en wat het oplevert als je ertegen protesteert – in plaats van de aansporing van Jezus te volgen om Cesar te geven wat van Cesar is en God wat van God is.

Waar het om ging, toen ik het had over maskers en vaccins, is dat er bepaalde dingen zijn die gewoon niet de moeite waard zijn om tegen te protesteren, omdat ze niet belangrijk genoeg zijn voor je pad naar Christusschap, of om de samenleving te veranderen. Dan geef je Cesar wat van Cesar is – je doet wat je gevraagd wordt zonder er een politiek of spiritueel probleem van te maken en geeft God wat van God is door je te richten op wat het belangrijkste is voor je spirituele vooruitgang en je Goddelijke plan.