Behoort Joe Biden tot de gevestigde elite?

Vraag: Mijn vraag is: Als Trump de opkomende machtselite is, wie is Joe Biden dan? Behoort hij tot de oude gevestigde elite? En als dat zo is, kan Trump dan niet beter president van Amerika blijven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Wanneer we het hebben over de oude gevestigde elite, dan spreken we in Amerika over heel rijke, oude families die voornamelijk aan de oostkust wonen en die grote rijkdom hebben vergaard en veel invloed hebben gekregen door die rijkdom. Aan de westkust is ook een machtselite, maar die heeft niet zoveel invloed als die in het oosten.

Als je naar de persoonlijke geschiedenis van Biden kijkt, dan zie je dat hij geen deel uitmaakt van deze elite. Hij groeide in relatief bescheiden omstandigheden op. Hij is niet miljonair, hij heeft zich niet verrijkt door politiek en als je naar zijn persoonlijke geschiedenis kijkt, dan zie je dat hij grote persoonlijke tragedies heeft meegemaakt: hij is zijn eerste vrouw verloren, hij is zijn zoon verloren. Daardoor heeft hij veel empathie voor de mensen. Hij is wat je een fatsoenlijk mensen zou kunnen noemen.

Het is echter geen visionair die zijn verbeeldingskracht oprekt. Hij zit al heel lang in de politiek je kunt eigenlijk niet van hem verwachten dat hij met een aantal radicaal nieuwe veranderingen aan zal komen. En zo ziet hij zijn rol als president ook niet, hij vindt dat het zijn rol is om wat waardigheid en continuïteit in de Amerikaanse politieke arena te scheppen.

De gekozen vicepresident is wat anders. Zij heeft meer potentieel om zich open te stellen voor nieuwe ideeën net als de vele jongere mensen die voor het Congres en de Senaat zijn verkozen in beide partijen. Het potentieel bestaat dat er wel een paar progressieve nieuwe ideeën worden geïntroduceerd in de komende vier jaar en daarna. Maar je moet begrijpen dat hij geen lid is van de machtselite als je alleen naar Bidens achtergrond kijkt.

Je zegt misschien dat er een politieke elite in Washington is, maar hij maakt daar ook geen deel van uit. Hij zit daar al heel lang en dat heeft zijn kijk beïnvloedt, zodat hij bepaalde ideeën eenvoudig niet kan bevatten.