Hoe je moet omgaan met fysiek geweld

Vraag: Ik ben wat in de war over hoe ik moet omgaan met fysiek geweld wanneer ik dat tegenkom. Je hebt gezegd dat het niet genoeg is om decreten en invocaties op te zeggen, enzovoort. Je moet fysiek een poging doen om het geweld te stoppen. In het boek van Lady Master Nada zegt ze dat we veel karma maken wanneer we tussenbeide komen en voorkomen dat iemand gewelddadig is omdat we dan tegen de vrije wil van die levensstroom ingaan. Het lijkt me echter wel juist om een kind te beschermen als het fysiek misbruikt wordt. Zou je hier wat meer over kunnen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Je moet de leringen van Nada wat beter bestuderen omdat je dan ziet dat die in een specifieke context werd gegeven en dat die niet op de algemene manier kan worden toegepast zoals de lineaire geest wil doen. Het is wel duidelijk dat je, als je ziet dat een kind misbruikt wordt, iets moet doen wat geschikt is om het misbruik te stoppen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je geweld gebruikt om het misbruik te stoppen. Dat was de diepere betekenis van de andere wang toekeren. Maar je kunt wel de geschikte autoriteiten erbij betrekken wanneer je geweld en misbruik ziet. Door hen daarvan bewust te maken en hen te laten doen wat zij noodzakelijk achten, heb je gedaan wat nodig was in de situatie.