Waarom mensen in verschillende landen willen wonen

Vraag: Het dictaat en de verhandeling van vandaag hebben me goed geholpen om meer inzicht te krijgen in de rusteloosheid en de wens om veel ervaringen te krijgen. Tot dusver heb ik in vijf verschillende landen gewoond en ik vroeg me af of we voor specifieke landen kiezen omdat we karma hebben met mensen in vorige levens of zijn er ook nog andere redenen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het klopt dat er mensen zijn die het gevoel hebben dat zij karma in verschillende landen hebben met verschillende mensen. Als jij je laatste reïncarnatie plant, kun je inderdaad verschillende keren willen verhuizen en op verschillende plaatsen wonen om dat karma op te ruimen, maar je kunt ook het verlangen hebben om het leven in veel verschillende landen te ervaren. Dit kan je helpen om de manier waarop je werd opgevoed– hoe je het leven moest bekijken – te doorbreken of zelfs terug te gaan naar levens om de gewoonte te doorbreken waarop je naar het leven kijkt dat je hebt opgebouwd, door te zien dat andere mensen er op een andere manier naar kijken. Het kan je helpen om je perspectief te verbreden, je te bevrijden van oude patronen. Er zijn natuurlijk ook mensen die iets moeten leren van die culturen om dat daarna te gebruiken om je Christusschap te uiten of om je creativiteit te gebruiken om andere mensen te helpen. Er kunnen diverse redenen voor zijn. Dit wil niet zeggen dat iedereen dit moet doen, omdat dit iets persoonlijks is.