De monotheïstische beweging van farao Akhenaten

Vraag: Werd tot de monotheïstische beweging van farao Akhenaten geïnspireerd door de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Ja, tot op bepaalde hoogte wel. Maar je moet begrijpen dat er altijd een diepzinniger inzicht is. Jullie zijn op een heel moeilijke planeet. Er is niets wat hier niet door de gevallen wezens kan worden vervormd. In de situatie van Egypte hadden ze heel veel goden geschapen, net zoals je zag in andere culturen waar men in grote getale goden had en wel zoveel dat het verwarrend werd en overweldigend. En na de verspreiding van goden werd dit zo extreem, dat het beter was dat de mensen een eenvoudiger beeld van God kregen, zoals in een monotheïstische religie.

En farao Akhenaten stond in bepaalde mate open om ideeën van de geascendeerde meesters te ontvangen en voerde deze verandering door en probeerde dit op gang te brengen. Maar je moet er ook naar kijken, wanneer je er op een historische manier naar kijkt; het is niet zo dat het monotheïsme de enige goede of superieure vorm van religie is. Waarvoor is het monotheïsme gebruikt in de joodse religie, de moslim religie en de christelijke religie? Om te geascendeerde meesters te ontkennen. Om te ontkennen dat er andere wezens in de hemel zijn dan een bepaalde religie zegt, hetzij Jezus, God, Allah of Mohammed. Je begrijpt dat alles door de gevallen wezens kan worden vervormd. En daarom is er niet één vorm van religie de juiste.