Wat is het verband tussen Heer Maitreya en Heer Ganesha?

Vraag: Een vraag voor de Grote Goddelijke Leider. Ik las ergens op de website van de Summit Lighthouse dat je causale lichaam op een of andere manier verbonden is met dat van Heer Ganesha die in het hindoeïsme zeer vereerd wordt. Ik ben een student van de geascendeerde meesters die is opgeroeid binnen de hindoeïstische cultuur, dus ik ben hier heel erg in geïnteresseerd. Wat betekent dat precies? Ik zou jou Wezen beter willen begrijpen, omdat ik Ganesha ook vaak eer betuig. Ik zou graag willen weten wat je hiervan vindt. Het zou mijn verwarring verminderen en misschien kan ik wat beelden loslaten die ik van jou en Heer Ganesha heb.

Antwoord van Geascendeerde Meester Grote Goddelijke Leider, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

We hebben in zowel vroegere organisaties en dispensatie als in deze, geprobeerd om de kloof tussen diverse religies te overbruggen waar dat mogelijk was. Wij hebben in eerdere dispensaties bepaalde leringen gegeven over het verband tussen mij en Heer Ganesha. Het is belangrijk dat je begrijpt dat je dit niet al te letterlijk moet opvatten; je kunt niet te veel naar de bijzonderheden kijken. Het is duidelijk dat juist de uiterlijke vorm die Heer Ganesha heeft gekregen in het hindoeïsme niets te maken heeft met wie ik ben als goddelijk wezen, omdat dit een vorm is die berust op dierlijke vormen op aarde en natuurlijk sta ik daarboven.

Maar het kan goed zijn om een bepaalde verbinding tussen diverse religies te maken. Vanzelfsprekend hebben we over Shiva, over Krishna, gesproken maar niet heel veel, maar we hebben die namen wel genoemd en daardoor een band gecreëerd tussen de geascendeerde meesters en de hindoegoden en -godinnen. En dit is genoeg als tussenfase. Maar het is duidelijk dat wij niet echt proberen om een groot aantal hindoes aan ons te binden, omdat je als je een student van de geascendeerde meesters wilt worden, bereid moet zijn om naar het hindoeïsme te kijken en de uiterlijke vorm ervan.

Het hindoeïsme is een heel gevarieerde religie, met zoveel goden en godinnen, heel veel rituelen, heel veel beelden, heel veel gebruiken, dat het voor de meesten letterlijk te overweldigend is. Het lijkt een beetje op de joodse religie die zo vastgeroest zit in gebruiken, tradities en rituelen dat er maar weinig ruimte voor de Geest is. Je kunt natuurlijk al die parallellen gebruiken, zoals de parallel tussen mij en Heer Ganesha, de dictaten van Shiva en andere oosterse meesters, Kuan Yin en andere, om de kloof tussen diverse oosterse religies te overbruggen. Wij hebben natuurlijk gesproken over de Boeddha en het boeddhisme en Gautama Boeddha heeft natuurlijk veel leringen door deze boodschapper gegeven en het kan dus van waarde zijn voor mensen die verder willen kijken dan hun eigen religie.

Maar als mensen zich nog heel erg vereenzelvigen met hun religie, of het nu het boeddhisme of hindoeïsme is, dan is het niet de bedoeling dat onze studenten mensen proberen te bekeren tot de leer van de geascendeerde meesters. Hier moeten de mensen op innerlijk niveau aan toe zijn, voor zij zich daarvoor kunnen openstellen. Wij stellen ons niet voor dat we een soort beweging vormen waarin de mensen zendelingen worden zoals in de christelijke kerken, waarbij ze mensen op zendelingsexpedities sturen om mensen tot hun religie te bekeren en hun oude religie los te laten. Maar er is natuurlijk niets mis met mensen die zijn opgegroeid in een hindoeïstische omgeving en diverse leringen of rituelen hebben, zoals decreten en invocaties uit de leringen van de geascendeerde meesters en ook nog iets van de gebruiken uit het hindoeïsme behouden.