Het spirituele potentieel van Frankrijk

Vraag: Wat kan er worden gedaan om de natie Frankrijk spiritueel vooruit te brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Dit is een heel moeilijke vraag, maar kun je zeggen vanuit welk niveau je die vraag stelt? Vraag je het vanuit het niveau van de weinige mensen in Frankrijk die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters? Er zijn zo weinig mensen die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters dat je geen grote impact kunt hebben op de natie op korte termijn. Je kunt natuurlijk wel iets positiefs doen door invocaties en decreten op te zeggen om je bewustzijn te verhogen. Maar er zijn nog maar zo weinig studenten van geascendeerde meesters, of je nu uit deze dispensatie of een andere komt, dat je het heel lang kan duren voor je hier resultaten van ziet, misschien wel niet eens in dit leven. Frankrijk is een uitdagende natie voor mij en mijn plannen voor de Gouden Eeuw. Er is wel vooruitgang geboekt, zelfs met betrekking tot het erkennen van de basale menselijkheid, maar niet zozeer de essentiële menselijkheid.

Frankrijk zit nog zo vast, omdat ze zichzelf niet heeft bevrijd van haar katholieke verleden en te veel mensen worden verblind door het materialisme, zelfs het socialisme, of andere van die zwart-wit-, bijna fascistische overtuigingssystemen. Wanneer je naar de Franse bevolking kijkt, zie je dus een paar grote tegenstellingen: Veel mensen geloven nog steeds heel erg in het katholieke geloofssysteem, velen zitten in het socialistische geloofssysteem hoewel het socialisme in principe dood is en velen kijken alleen maar op een materialistische manier naar het leven en er bestaat daardoor niet veel eenheid in Frankrijk. Dit voorkomt dat de natie op een doorslaggevender manier naar de Gouden Eeuw op weg is, en zelfs dat het meer impact op Europa heeft.

De Fransen hebben ook een eigenaardige mentaliteit, waar ze nog niet mee hebben afgerekend. Die mentaliteit lijkt op bepaalde manieren op die van Groot-Brittannië en Duitsland. Men heeft een gevoel van superioriteit. Het gevoel bestaat dat Frankrijk een belangrijker natie zou moeten zijn. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zijn er keren geweest dat de mensen zeiden: “Kijk, Frankrijk heeft dat gedaan.” De Franse revolutie, het had een democratie, je had Voltaire, Rousseau, de filosofen, alles waaraan je kon zien dat het een hoog ontwikkelde natie was. Er is technologie, allemaal dingen waar de mensen op wijzen. Maar dit wordt niet gedreven door een gevoel van menselijkheid, een gevoel van eenzijn. Het is een soort verlangen om zelf beter te zijn dan anderen en het gevoel dat anderen zouden moeten erkennen dat jij superieur bent. En als dat niet zo is, dan komt dat omdat zij niet zo ontwikkeld zijn als jij, zo beschaafd als jij. Ik heb het niet over de spirituele mensen, ik heb het over het collectieve bewustzijn van de Fransen. En dan is er nog het gevoel dat de mensen gedwongen moeten worden om dat te erkennen. En dit in van invloed op de manier waarop Frankrijk met de rest van Europa, zelfs de Europese Unie, omgaat.

Als je terugkijkt op de geschiedenis van voor de Eerste Wereldoorlog, dan kan iedereen zien dat drie landen dat gevoel van superioriteit hadden, namelijk Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. En dit, het gevoel van superioriteit dat zij hadden, was de belangrijkste reden voor de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En eerlijk gezegd heeft Groot-Brittannië dat nog steeds, Frankrijk heeft er nog een aspect van en de enige natie die oprecht een poging heeft gedaan om daar vanaf te komen is Duitsland. En als je naar het Europa van tegenwoordig kijkt, dan zie je dat Frankrijk vindt dat zij moet worden beschouwd als leidende natie in Europa. Maar in werkelijkheid is Duitsland de leidende natie. En de reden is dat Duitsland meer dan de andere naties in Europa zich een houding heeft aangemeten van een bepaald leiderschap, namelijk de ‘dienaar van allen’ zijn. De Duitsers dienen niet vanuit hun superioriteitsgevoel, maar omdat ze dienstbaar willen zijn. De Fransen konden het wel doen maar hebben dat niet gedaan. En daarom kun je hen niet als de leider van Europa zien.