Het potentieel van een Gouden Eeuw voor het Japanse volk

Vraag: Welke rol heeft Japan nog meer op de wereld naast de effecten tonen van een nucleaire bom en het steunen van de hereniging van Korea? Is er een positief vooruitzicht op de toekomst van Japan vanuit het geascendeerde perspectief met betrekking tot hun Goddelijke plan als natie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Kuan Yin, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Het Japanse volk heeft een Goddelijk plan, bezit het potentieel op een Gouden Eeuw zoals de meeste mensen op de wereld. De boodschapper is niet heel erg bekend met de Japanse cultuur, de Japanse manier van denken en de Japanse geschiedenis. Het is dan ook moeilijk voor mij om een gedetailleerde beschrijving te geven. Hij zou er aanzienlijk veel tijd en aandacht aan moeten besteden om de Japanse cultuur te begrijpen. Maar het is wel duidelijk dat het Japanse volk veel positieve eigenschappen heeft.

Ze hebben een heel sterk gevoel van gemeenschapszin, zoals we ook over de Verenigde Staten hebben gezegd, van elkaar heel erg willen helpen, deel willen uitmaken van een cultuur, een deel van het volk willen zijn. Dit kan worden sterker worden in de Gouden Eeuw. In recente decennia zijn er zeker bepaalde tendensen geweest die de mensen hiervan weg hebben gehaald en ze zijn individualistischer geworden. Maar er moet meer individualiteit komen onder het Japanse volk, omdat zij heel erg geneigd zijn, zoals je aan hun geschiedenis kunt zien, om beïnvloed te worden door de collectieve gedachten, geen sterk gevoel van individualiteit te hebben, maar dat ze meer bereid zijn om het geheel te volgen, te doen wat hun plicht is, te doen wat hen verteld wordt door gezaghebbenden.

Zij moeten zich ergens aan onttrekken om het potentieel van de Gouden Eeuw mogelijk te maken. Dit zal het effect hebben dat een paar mensen individualiteit tot in het extreme doorvoeren en net zo doen als in het westen, waar je extreme manifestaties ziet van individualisme die geen goddelijke individualiteit is maar die berust op het ego. Maar dit is onvermijdelijk een deel van de transitie die het Japanse volk meemaakt.

Het potentieel bestaat dat er diverse vormen van technologie voor de Gouden Eeuw in Japan worden uitgebracht. Dit komt door een efficiënter gebruik van natuurlijke bronnen, zelfs vormen van energie, het gebruik van energie, het produceren van energie vanwege het feit dat het Japanse eiland een enorm grote bevolking heeft maar weinig natuurlijke middelen.

De Japanse mensen kunnen ingenieus zijn, in ieder geval een aantal van hen, om bepaalde ideeën naar buiten te brengen die mensen in minder dichtbevolkte gebieden ook kunnen helpen om zo goed mogelijk gebruik te maken van hun middelen. Het potentieel bestaat ook dat het Japanse volk nieuwe ideeën naar buiten brengt voor gemeenschapszin, samenwerking, zelfs een nieuwe manier van zakendoen door collectief bezit dat een inspiratie kan zijn voor andere mensen. We kunnen nog veel andere dingen zeggen, maar dit is even genoeg voor dit moment.