Een confederatie van vrije volken in de Kaukasus

Vraag: Is er een toekomstperspectief voor een confederatie van vrije volken/naties in de Kaukasus? En hoe realistisch is de huidige militair-expansionistische politiek van Armenië, met uitgesproken steun van het Russische regime van Poetin die probeert om weer een wereldrijk te worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

De mogelijkheid bestaat altijd dat mensen in een bepaalde regio verder kijken dan nationale, of zelfs etnische of raciale grenzen en beseffen dat zij een gemeenschappelijke, krachtige band hebben en daarom uit vrije wil graag een eenheid vormen die lijkt op een natie maar zelfs op een federatie van naties. Dit is altijd een mogelijkheid en in veel gevallen zal dit op veel plekken ter wereld ook gebeuren als we verder in de Gouden Eeuw komen. Een paar naties die tegenwoordig heel erg groot zijn, zullen worden opgebroken, en kleinere streken worden die met elkaar kunnen samenwerken, maar de band zal nauwer worden in die regio’s.

Dit is nu nog niet realistisch. Poetin zou dit nooit laten gebeuren als hij het kan tegenhouden. Maar Poetin zal er niet altijd zijn. Op lange termijn bestaat dit potentieel, net zoals het potentieel op veel andere plekken ter wereld bestaat. En zoals ik al eerder heb gezegd, zijn we op een punt gekomen waarop natiestaten geen doel meer hebben, en dat het tijd wordt om een bredere, meer regionale, aanpak te krijgen zodat de mensen bij elkaar komen op grond van regionale, culturele en andere dingen die ze gemeenschappelijk hebben.