Het belang van het idee van basale menselijkheid in moslimnaties

Vraag: Jezus heeft gezegd dat de meesters graag zouden zien dat de volken in de islamitische metaculturen minder gefragmenteerd en meer verenigd zijn. In wat voor vorm kan deze gelijkheid en vereniging tot stand komen en welk standpunt hebben de geascendeerde meesters daarover? Welke oproepen kunnen een bijdrage leveren aan dit proces?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Als je naar de geschiedenis kijkt en achterom kijkt, zie je dat er voor de tijd van Mohammed een enorm conflict was dat je in principe een stammenoorlog zou kunnen noemen in de Arabische landen. Die waren totaal verdeeld in stammen die voortdurend oorlog met elkaar zochten over het grazen van hun schapen, of wat het excuus ook maar was. Wij wilden niet beslist een vereniging van de Arabische volken als zodanig zien, maar wij wilden dat er een eind kwam aan dat soort stammenoorlogen. En dit was het moment waarop Aartsengel Gabriël de oorspronkelijke leringen van de Koran aan Mohammed doorgaf.

Men hoopte dat die de Arabische volken kon verenigen en oorlogen stoppen. Natuurlijk heeft het niet precies dat effect gehad. In zekere zin heeft het wel de moslims verenigd, maar niet de interne conflicten en het heeft zeker een ander niveau van conflicten tussen moslims en de rest van de wereld veroorzaakt.

Dit toont aan hoe moeilijk het is om een volk te verenigen op een planeet als de aarde. Zelfs tegenwoordig willen we niet beslist dat alle Arabische en moslimlanden verenigd worden. Zoals Saint Germain net heeft gezegd, zullen er in de toekomst regio’s komen en er zullen ook regio’s zijn waar ook naties bij horen die je tegenwoordig moslimnaties zou noemen. Wij willen natuurlijk graag dat de interne conflicten en het conflict met de rest van de wereld wordt overwonnen, wordt getranscendeerd. En onze grootste hoop is iets wat wij ‘basale menselijkheid’ hebben genoemd. In bepaalde mate is het de essentiële menselijkheid, maar eerlijk gezegd zijn veel mensen in moslimnaties niet in staat om dat te bevatten.

De grootste hoop is dat zij in staat zullen zijn om de basale menselijkheid te bevatten, omdat ze een beter leven willen voor hun kinderen dan zij hadden. En dat ze ook inzien dat een regering haar eigen volk bepaalde dingen niet mag aandoen. Je zou bijvoorbeeld niet een vrouw in de gevangenis mogen zetten omdat zij een auto bestuurt in Saoedi-Arabië of een andere natie. Je zou haar in ieder geval niet mogen executeren voor overtredingen die niet erg zijn in de schijnbaar westerse gedachtegang. Je mag geen vrouwen slaan alleen omdat ze vrouw zijn.

Er zijn heel veel voorbeelden van moslimsamenlevingen en de Shariawet, die leiden tot een zeer onmenselijke behandeling van mensen. Je kunt het best oproepen doen dat mensen dit beginnen in te zien. Zoals Saint Germain net zei, is er ook nog het hele concept van de economie in deze naties, en hoe die economie het, vooral door de jeugdwerkloosheid, kan overleven. Nogmaals, dit zijn de twee terreinen waar je het meeste kans maakt op veranderingen die het zwart-witdenken in moslimnaties zal verkleinen.