De situatie in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen

Vraag 1: Kunnen de meesters de situatie in Wit-Rusland bespreken, omdat de mensen al maanden vreedzaam protesteren na de valse verkiezingen? We moeten begrijpen hoe de zittende president zich uit alle macht vastklampt aan zijn positie als leider. Wat zou de volgende stap kunnen zijn die zij kunnen nemen?

Vraag 2: Ik woon in Wit-Rusland en ik vroeg om commentaar op dit land na de presidentsverkiezingen. Kort na de verkiezingen zei je dat de mensen in Wit-Rusland niet toe waren aan een democratische vorm van regering en dat het beter was dat Lukashenko president zou blijven. Een overweldigende meerderheid stemde tegen hem, maar hij blijft aan de macht nadat hij de resultaten van de stemming had vervalst, hij blijft aan de macht met behulp van bureaus van wetshandhavers en machtsstructuren. De protestbeweging is al meer dan drie maanden gaande, uitsluitend met vreedzame middelen. Hoe kijken de geascendeerde meesters naar wat er in Wit-Rusland gebeurt en wat het huidige vooruitzicht is om het gezag in het land te veranderen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

De vreedzame protesten en het feit dat ze vreedzaam zijn gebleven ondanks pogingen van bepaalde duistere krachten is onderdeel van het proces waarin de mensen van Wit-Rusland het collectieve bewustzijn verhogen, laten toenemen, en daarom komen ze steeds meer toe aan een democratische regeringsvorm.

Nu kun je hier vanuit een bepaald standpunt naar kijken en zeggen dat als de protesten blijven en vreedzaam blijven, dit zal leiden tot een geleidelijke verhoging, zoals al in het collectieve bewustzijn is gebeurd. Als dit doorgaat tot aan een bepaald omslagpunt, dan kan het zijn dat de president het gevoel krijgt dat hij zich moet terugtrekken en een democratischer regering toestaan. En dan kan het zijn dat er een andere regering wordt geïnstalleerd of dat er nieuwe verkiezingen komen, of wat hij maar beslist. Maar je moet begrijpen dat de zittende president dit proces zal pogen te beïnvloeden, ook al geeft hij concessies.

Je moet ook beseffen, zoals ik in mijn vorige antwoord heb gezegd, dat Poetin in Rusland zit en hij heeft specifieke belangen bij Wit-Rusland en gaat niet weg als er een andere regering komt en naar veronderstelling een democratischer regeringsvorm. Poetin zal proberen de regering te beïnvloeden op openlijke en bedekte manieren. En de vraag is eigenlijk of het collectieve bewustzijn Wit-Rusland hier wel mee om kan gaan; zijn de mensen eraan toe om een heel moderne democratie in westerse levensstijl te implementeren en met Rusland te breken als dat moet en om te gaan met alle ongewenste bijverschijnselen. Dit is een heel wankele situatie voor Wit-Rusland. Is het wel mogelijk om op dit moment een heel moderne democratie in westerse levensstijl te implementeren? Dit is een open vraag. Op dit moment zou ik zeggen van niet, maar als het collectieve bewustzijn blijft veranderen, dan kan dat wel veranderen in de niet al te verre toekomst.

Maar de situatie is op dit moment heel moeilijk te voorspellen, omdat er zoveel onzekere factoren meespelen. Dus wat kunnen de mensen nu doen? Ze kunnen blijven doen wat ze doen, demonstreren, met elkaar praten, hun bewustzijn verhogen. Als je een student van geascendeerde meesters bent, die zich hierbij erg betrokken voelt, zeg dan geschikte invocaties en decreten op voor die situatie. Maar ik moet nogmaals zeggen dat een verandering in het collectieve bewustzijn nodig is om het land te veranderen. en dat is een geleidelijk proces en het zal tijd nodig hebben voor Wit-Rusland eraan toe is en de mensen in Wit-Rusland eraan toe zijn om een moderne vorm van democratie te implementeren.