Het spirituele perspectief op een postnatale depressie en postnatale psychose

Vraag: Wat zijn de oorzaken van een postnatale depressie en postnatale psychose die respectievelijk 15% en 0,1 tot 0,2% van de vrouwen krijgen? Kan dit te maken hebben met wezens in het gevallen bewustzijn die psychologische aanvallen verrichten? Als dat zo is, waarom gebeurt dit dan vaker nadat het kind geboren is? Kan het ook te maken hebben met het bewustzijnsniveau van de nieuwe levensstroom, bijvoorbeeld dat duistere krachten de levensstroom schade proberen toe te brengen omdat hij op deze planeet incarneerde? Kan het ook te maken hebben met het bewustzijnsniveau van de nieuwe levensstroom, bijvoorbeeld dat de duistere krachten schade proberen toe te brengen aan de levensstroom die op deze planeet incarneerde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Zoals bij veel vragen spelen hier verschillende factoren mee. Een daarvan is dat het alleen maar met lichaamschemie te maken kan hebben, omdat sommige vrouwen bepaalde hormonen vrij maken tijdens de zwangerschap die een depressie kunnen veroorzaken. Maar in de meeste gevallen heeft het te maken met de houding van de vrouw ten opzichte van het krijgen van kinderen. Als je dit heb meegemaakt, kun je de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven in ‘Healing your Spiritual Traumas’ en de andere boeken om naar je houding te kijken ten aanzien van het zijn op deze planeet. Dit zal je ook aanwijzingen geven over hoe je naar kinderen krijgen kijkt.

Je kunt dan die hulpmiddelen gebruiken om bepaalde gescheiden zelven te identificeren, die een bepaalde weerstand hebben tegen kinderen krijgen. Dit kan ik volledig begrijpen. Alle geascendeerde meesters begrijpen dit. Je bent op een heel erg dichte, heel erg moeilijke, planeet. Een kind krijgen is eerlijk gezegd nogal een gewelddadig proces voor je lichaam. Het is een moeilijke omgeving om te zijn, er zijn vaak veel stressfactoren voor een zwangere vrouw. En het is heel begrijpelijk als je al vele levens lang weerstand hebt opgebouwd tegen heel zware zwangerschappen. Hier kun je naar kijken en proberen het voor jezelf op te lossen.

Nu is het ook correct dat vrouwen in bepaalde gevallen geboorte zullen geven aan een levensstroom die een bepaald Christuspotentieel heeft en de gevallen wezens, de duistere krachten, zullen heel erg negatieve energie richten op het kind en de moeder, en dit kan een kind al heel vroeg beïnvloeden.

Maar het kan ook zijn dat het kind in sommige gevallen een heel negatief momentum heeft uit vorige levens, het kan een bepaalde band hebben met het astrale vlak en zichzelf tot een open deur maken om die energie naar het energieveld van het kind te laten stromen, en dat zal de moeder natuurlijk ook beïnvloeden. Dus er kunnen heel veel redenen zijn. En in de laatste twee voorbeelden die ik heb genoemd, kun je heel effectief spirituele bescherming oproepen en Astrea vragen om jou en het kind los te snijden van alle banden met duistere krachten of het astrale vlak. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar spirituele hulpmiddelen moet gebruiken maar ook alles wat je verder tot je beschikking staat, zoals dokters, psychologen, psychiaters, en alles wat praktisch is in jouw situatie.