Hoe jij je bevrijdt van het trauma van seksueel misbruik in je jeugd

Vraag: Is incest erger dan een volwassene die seksueel misbruik maakt van een kind waar hij of zij geen familie van is? Wat kunnen de overlevenden van seksueel misbruik doen om het gevoel van niet kunnen vergeven, een gevoel van wrok, zelfhaat, het gevoel dat dit het ergste is wat er kan gebeuren, te transcenderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Welnu, dat hangt af van wat je bedoelt met ‘erger’. Je zou kunnen zeggen dat het vanuit een bepaald perspectief niet erger is, omdat het allebei gewelddaden zijn. En elke gewelddaad is een schending van de vrije wil van het kind. Maar er zit ook een psychologisch aspect aan: als iemand die je vertrouwt zoiets doet, want dan kan er het psychologische trauma groter zijn. En ik weet dat het soms lijkt dat we veel in herhaling vervallen, en ik wil niet de indruk wekken dat we ongevoelig zijn voor het lijden van de mensen, maar of je nu door een familielid of een vreemde seksueel bent misbruikt, het heeft een trauma opgeleverd. En zoals bij alle trauma’s, is het gebruik van de hulpmiddelen die we hebben gegeven, de beste manier om ze te helen. Dit wil niet zeggen dat je ook geen profijt kunt hebben van de verschillende vormen van therapie die er tegenwoordig zijn. Ik zeg niet dat je uitsluitend onze leringen en hulpmiddelen moet gebruiken, maar je kunt zeker de hulpmiddelen gebruiken om je spirituele trauma’s te helen om dit probleem op te lossen.

Je moet op het punt komen dat je begint in te zien dat het trauma je dwong om bepaalde zelven te vormen. Die zelven berusten vaak op bepaalde patronen die op deze wereld zijn gevormd, vaak door de gevallen wezens. Zij hebben een aantal heel subtiele zelven gemaakt bij de mensen die geweld is aangedaan, om wrok tegen hen te voelen, je haat zelfs jezelf omdat je dit liet gebeuren, omdat er dan in je gedachten wordt geprojecteerd dat jij zelfs als kind in die tijd in staat had moeten zijn om er iets tegen te doen.

Je moet begrijpen dat dit collectieve entiteiten zijn die de gevallen wezens hebben geschapen die je geest kunnen binnendringen, wanneer je aan een trauma bent blootgesteld en die een negatieve spiraal vormen waardoor je het trauma maar heel moeilijk kunt loslaten. En je moet dit gaan inzien, en beslissen dat jij de gevallen wezens hier niet mee weg laat komen. Je laat niet toe dat zij je eerst aan dit trauma blootstellen en er daarna voor zorgen dat je een reactiepatroon krijgt waardoor je het trauma niet achter je kunt laten.

Je moet op zoek gaan naar die gescheiden zelven, maar ook bepaalde beslissingen nemen, namelijk dat je geen wrok voelt voor degenen die je geweld hebben aangedaan, dat jij jezelf er niet om zult haten, dat je niet het gevoel hebt dat jij het anders had moeten doen dan je hebt gedaan in die tijd, want als dat had gekund, dan had je het wel gedaan. Je moet bereid zijn om die zelven op te ruimen, maar je moet ook een bepaalde bereidheid tonen om die ferme beslissingen te nemen, dat je degenen die je geweld hebben aangedaan, zult vergeven en jezelf je eigen reactie vergeven – zowel toen het gebeurde als later. Je zult vergeven, je zult loslaten, je zult de zelven laten sterven en je zult verder gaan. Om met Jezus te spreken: “Er kan niets met jou op aarde gebeuren dat je niet kunt overwinnen als je bereid bent om je er niet meer mee te vereenzelvigen en terug te keren naar het gevoel van zuiver gewaarzijn dat je vanuit het spirituele rijk op aarde bent geïncarneerd.”