Je hoeft je niet te herinneren dat je in een etherisch retraiteverblijf bent geweest en wat je daar hebt geleerd

Vraag: We brengen een derde van ons leven slapend door. We weten dat we ’s nachts naar retraiteverblijven kunnen gaan in ons fijnere lichaam. Wat kunnen we doen om spirituele vooruitgang te bevorderen als we slapen? Is er een garantie dat we ’s nachts daarheen gaan? Hoe herinneren we ons dat of stemmen we ons af op wat we geleerd hebben? Ik heb het gevoel dat er nog veel verbeterd kan worden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Geen enkele spirituele oefening gaat automatisch, helemaal mechanisch. Wij hebben jullie leringen en hulpmiddelen gegeven dat je ’s nachts spirituele bescherming kunt oproepen, decreten aan Astrea kunt opzeggen om je vrij te snijden van alle banden, vooral in het emotionele rijk, het astrale vlak, waardoor je gemakkelijker naar de retraiteverblijven kunt gaan. Je hoeft je geen zorgen te maken over wat je kunt doen om je spirituele vooruitgang te maximaliseren als je slaapt, behalve naar de retraiteverblijven te gaan. Je bent op een heel dichte en moeilijke planeet; je fysieke lichaam, zelfs je geest, je drie hogere lichamen hebben tijd nodig om te rusten. Je hoeft niets te doen om je spirituele groei te bevorderen tijdens je slaap. Dat heb je gewoon nodig om het te overleven op een planeet zo compact als de aarde. Dus je moet misschien je kijk veranderen en je niet de hele tijd zo druk maken over je spirituele vooruitgang.

Het is net zo met je herinneren wat je in die retraiteverblijven hebt geleerd of niet, het is niet iets waar jij je voor hoeft in te spannen. Je hoeft je niet bewust een bepaalde les te herinneren die je in een retraiteverblijf hebt geleerd om van die les te profiteren en hem te internaliseren. Heel vaak zul je ineens een inzicht krijgen, je loopt op straat, je rijdt in een auto, je leest een boek, en ineens krijg je een inzicht dat door je bewuste geest komt. In veel gevallen is dat een inzicht dat je weer had opgehaald, opgehaald uit een retraiteverblijf, niet beslist de nacht daarvoor, maar een andere keer en die is nu doorgesijpeld naar je bewuste gewaarzijn. De meeste mensen die oprecht spirituele zoekers zijn, en die ernaar streven om onze hulpmiddelen te gebruiken, zullen naar onze retraiteverblijven komen, zelfs als jij het je niet herinnert.