De keuzes van andere mensen kunnen invloed hebben op wat er met jou gebeurt

Vraag: Klopt het dat wij onze eigen realiteit scheppen, dat alles wat we ervaren in de manifeste wereld voorafgaand aan de ervaring door ons is geschapen in onze drie hogere lichamen, met onze overtuigingen, gedachten en emoties? Ook met onze ergste negatieve ervaringen, alles wat de gevallen wezens ons hebben aangedaan, alles wat er met ons is gebeurd zolang we geïncarneerd zijn? Hebben we een soort match in vibratie gevormd voorafgaand aan het gebeuren? Of kan er ook iets gebeuren wat wij niet hebben geschapen en wanneer we geen match in vibratie hebben?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Ik zal die vraag zelf beantwoorden omdat de meesters hier in de laatste paar jaar al bepaalde dictaten over hebben gegeven, waarin ze hebben gezegd dat je in de eerste plaats leeft in een wereld waarin ook andere van zichzelf bewuste wezens leven met een vrije wil, het is dus mogelijk dat iemand ervoor kan kiezen om iets te doen wat je eigenlijk niet zelf hebt geschapen en je moet begrijpen dat je op een planeet woont waar veel andere mensen zijn en dat hun keuzes uit vrije wil ook zullen beïnvloeden wat er met jou gebeurt. Het zijn niet alleen keuzes uit vrije wil van jou. Iets anders is natuurlijk dat je op een onnatuurlijke planeet leeft waar veel mensen in het dualiteitsbewustzijn zitten.

Deze planeet is heel erg chaotisch en je leeft natuurlijk op een planeet die onder invloed staat van de gevallen wezens, dat kun je zien aan wat er bijvoorbeeld met avatars is gebeurd. Je komt naar de aarde als avatar en je wordt blootgesteld aan heel erg traumatische gebeurtenissen die voor een kosmisch geboortetrauma zorgen en dat je een oerzelf schept. Dit zat niet in jouw wezen toen je als avatar kwam. Je hebt geen vibrerende matrix gemaakt in je drie hogere lichamen die correspondeert met wat de gevallen wezens jou hebben aangedaan, dus dit werd je door de gevallen wezens aangedaan. Daarna hebben we in onze drie hogere lichamen al die gescheiden zelven gevormd die reageren op omstandigheden op aarde. We kunnen dan zeggen dat we die zelven geschapen hebben; in veel gevallen kunnen we ook een zelf hebben dat een bepaalde overtuiging heeft dat er erg slechte dingen met ons gebeuren en dat dit ervoor zorgt dat die dingen met ons gebeuren omdat we op het punt moeten komen dat we het zelf zien en het loslaten.

Maar ondanks dat leven we op een chaotische planeet met vrije wil en daarom moeten we een wankel evenwicht vinden en zeggen: “Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen bewustzijnsstaat. Ik realiseer me dat mijn eigen bewustzijnsstaat invloed heeft op wat er met mij gebeurt.” Maar er komt een moment op het spirituele pad dat jij je realiseert dat niet alles wat er met jou gebeurt, kan worden verklaard door iets in jouw eigen bewustzijnsstaat. Op dat moment begin je te kijken: “Wat er met mij gebeurt, is eigenlijk niet iets dat wordt bepaald door mijn bewustzijn, maar door mijn reactie op wat er gebeurt in mijn bewustzijn.”

En dan kun je op het punt komen dat je beseft dat de volgende fase is dat je werkt aan het veranderen van je reacties op alles wat er op aarde gebeurt. Je overwint je reactiepatronen die allemaal van een gescheiden zelf komen. Dus wanneer er iets gebeurt met jou, moet je niet kijken naar: “Heb ik echt iets negatiefs in mijn bewustzijn dat met deze gebeurtenis correspondeert?” maar naar je reactie kijken en zeggen: “Wat kan mijn reactie me vertellen over de gescheiden zelven die ik heb?” en dan werk je daaraan, je gaat ze zien en je laat dat gescheiden zelf sterven.

Op het spirituele pad moet je zover komen dat er dingen met jou gebeuren die niet echt positief zijn, maar waar je niet meer op reageert, je reageert zo weinig mogelijk. Dit wordt geïllustreerd in zowel het verhaal van Jezus als de Boeddha; toen Jezus zei: “De prins van deze wereld vindt niets bij mij als hij komt” en de Boeddha die onder de Boboom zat, werd geconfronteerd met de demonen van Mara die een reactie aan hem probeerden te ontlokken.

Dit is een constructiever punt, wanneer je het pad een poos hebt bewandeld en zover kunt komen dat je voelt dat jij je karma in principe in evenwicht hebt gebracht en wat er met je gebeurt niet het resultaat is van karma of iets wat je in het verleden hebt gedaan, maar dat je wel kunt gebruiken als mogelijkheid om naar je reactie te kijken. Wij moeten begrijpen dat we zolang we op aarde zijn, en dat is een onnatuurlijke planeet, de vrije wil haar gang moeten laten gaan en dit betekent dat wij bepaalde situaties tegenkomen.

Je kunt zeggen dat de coronacrisis van invloed is op mensen, er zijn mensen die hun baan verloren zijn. Dan kun je zeggen: “O, gaat dit om mij persoonlijk, heb ik iets negatiefs in mijn wezen dat ervoor heeft gezorgd dat ik mijn baan verlies?” Maar je zou ook kunnen zeggen: “Het is gewoon het collectieve bewustzijn dat voor deze epidemie heeft gezorgd en misschien is het mijn rol dat ik naar mijn reactie moet kijken en welke mogelijkheden het me zou kunnen geven. Zou het mijn leven een andere richting kunnen laten opgaan? En zou ik wat gescheiden zelven kunnen loslaten om die reactie te overwinnen, zodat ik die mogelijkheden ook kan zien, ik het als een kans kan beschouwen en ik de richting kan zien die ik op moet.”

Het is gewoon een van de vele voorbeelden om naar je reactiepatronen te kijken. Je reactiepatronen zullen je vaak beletten om te zien dat wat er gebeurt, wat een kans is. We moeten ons er ook van bewust zijn dat dingen een kans kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld je baan verliest, kan het zijn omdat in je Goddelijke plan staat dat je op een andere manier je geld moet verdienen, misschien een andere route in je carrière nemen. En als je gescheiden zelven laat reageren op je situatie, dan kun je dat een kans niet zien. Je kunt niet zien welke deuren er opengaan. Maar als je die reactiepatronen overwint, dan kun je een nieuwe mogelijkheden ontdekken en zeggen: “Wat is de nieuwe richting in mijn leven en hoe kan ik de huidige situatie veranderen in een kans op groei?”