Jezus raakte ook weleens geïrriteerd

Vraag: Raakte Jezus zich ook weleens geïrriteerd door zijn discipelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

In tegenstelling tot het beeld van het christendom was ik geen perfect mens toen ik geïncarneerd was. Ik was op het spirituele pad in de drie jaren van mijn missie in Palestina. Ik had nog geen volledig Christusschap toen ik eraan begon en daarom had ik ook weleens een bepaald ongeduld dat ervoor zorgde dat ik mijn irriteerde aan mijn discipelen, als ze niet snapten wat de bedoeling met mij was. Als je de toon kon horen waarop ik tegen Petrus zie: “Ga achter mij satan”, dan zou je duidelijk weten dat ik geïrriteerd was in die situatie. In meerdere gevallen ergerde ik mij aan Petrus, die eerlijk gezegd de enige discipel was die mijn boodschap het moeilijkst kon bevatten.

En dan snap je ook de ironie dat de katholieke kerk van Petrus de eerste paus maakte en hun hele kerk op het bewustzijn van Petrus werd gefundeerd. In die tijd zou ik me ook heel erg geïrriteerd gevoeld hebben over de katholieke kerk.

Tegenwoordig, als geascendeerde meester, raak je niet geïrriteerd. Maar je moet begrijpen dat ik wanneer je zo’n missie hebt als ik, onder geweldige druk stond. Ik werd enorm aangevallen door de duistere krachten, de collectieve entiteiten, de gevallen wezens. En eerlijk gezegd is het niet onredelijk dat spirituele mensen die onder bepaalde druk staan, geïrriteerd raken. Je moet hier gewoon naar kijken en proberen om er geen accelererende spiraal van te maken wanneer het gebeurt, je gaat gewoon door. Als dit wordt veroorzaakt door gescheiden zelven, dan kun je er natuurlijk wel naar kijken, maar wanneer mensen die hun meest psychologische problemen hebben opgeruimd, geïrriteerd raken, dan komt dat omdat zij onder hoge druk staan, omdat de energie waar ze mee te maken hebben, hen geïrriteerd laat worden. Ik zeg dit niet als excuus, maar als verklaring. Soms moet je toegeven dat het gebeurt en daarna ga je door.