Hoe je leeft zonder karma te maken

Vraag: De universele wet karma is de natuurlijke metgezel van vrije wil. Wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat wij ontvangen. Als we licht een lagere kwaliteit geven, moeten we dat weer terugdraaien. De meesten van ons, die verstrikt zitten in het dualiteitsbewustzijn, denken dat al ons karma komt van de verkeerde beslissingen die we hebben genomen met het dualiteitsbewustzijn, de geest van antichrist. Maar hoe zit wanneer ons bewustzijn een omslag maakt en zich vereenzelvigt met de Bewuste Jij, en zich geleidelijk aan verenigt met onze IK BEN Aanwezigheid, en je voor het grootste deel bevrijd bent van je egostructuur? We kunnen niet zeggen dat we geen karma meer maken, omdat wij nog steeds vrije wil hebben. Wat kan dan nog karma opleveren bij iemand die in de hogere fases van Christusschap is en hoe kan een geascendeerd wezen karma maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

We moeten allereerst zeggen dat een geascendeerde meester geen karma maakt zoals jullie op aarde. Als geascendeerde meester kun je bepaalde situaties ontwikkelen die je laten hechten aan een bepaalde planeet of die ervoor zorgen dat je bij die planeet weg moet om te voorkomen dat jij je eraan hecht, maar dit is geen karma. De mensen bedoelen meestal met karma maken dat het iets is dat je met een gescheiden zelf in je dualistische bewustzijnsstaat maakt. Dan maak je karma, want je geeft de energie een lagere kwaliteit, maar je moet je goed realiseren dat het hindoeïstische idee dat karma te maken heeft met een handeling niet de volledige uitleg is. Dualistische handelingen leveren karma op. Als je meer inzicht krijgt in karma, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het verschil tussen positief en negatief karma geen enkele betekenis heeft, welke handeling dit ook heeft veroorzaakt, omdat elk karma je aan de aarde zal binden en daardoor je ascensie belet.

Wanneer je Christusschap begint te krijgen kun je daden verrichten die geen karma maken op de manier van een dualistisch zelf. Je kunt nog wel dualistische zelven hebben, en je kunt ook handelen door die zelven, en dan maak je karma. Maar wanneer je dat niet doet, maak je ook geen karma. Als je zonder angst een handeling verricht en zonder angst bekijkt wat het resultaat is van je actie, dan geef je de energie met een lagere vibratie geen lagere kwaliteit. Het is heel goed mogelijk om op aarde geïncarneerd te zijn en zo bevrijd van de dualistische gedachten dat je niet uit angst handelt en je daden ook niet met angst beoordeelt. Dan zul je energie ook geen lagere kwaliteit geven. Je zult hem een vibratie geven die berust op liefde en dat houdt in, zoals we hebben verteld, dat de energie opstijgt in de stroom van het cijfer acht tussen je IK BEN Aanwezigheid en je lagere wezen, en als het opstijgt, zal het worden vermenigvuldigd worden en teruggegeven aan jou, waardoor je meer creatieve energie zult krijgen.

Dit is een heel subtiele lering die veel mensen moeilijk zullen kunnen begrijpen en ik denk dat veel mensen de lering verkeerd zullen interpreteren met de lineaire geest. Maar de waarheid is dat je zover kunt komen dat je handelingen je eigenlijk helpen om vrijer en creatiever te worden. Dit betekent niet dat die handelingen de beste zijn of de meest ideale volgens een of andere spirituele maatstaf of beoordeling. Het kan lijken dat een handeling egoïstisch is, maar omdat je niet in een dualistische gemoedstoestand bent, omdat je niet vanuit angst handelt, geef je die energie geen lagere kwaliteit. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde handelingen verrichten met de bedoeling dat ze jou een bepaalde ervaring geven die je op aarde graag wilt meemaken. Het lijkt dan of je egoïstisch bent, maar je doet het om een bepaalde wens te vervullen, zodat je die wens kunt laten uitkomen en wel in die mate dat je die wens los kunt laten, en dan kan het een onderdeel zijn van je spirituele groei, zelfs je Goddelijke plan. Kinderen krijgen kan bijvoorbeeld een legitiem spiritueel verlangen zijn, maar je maakt geen karma als je kinderen krijgt, zelfs niet als je soms geïrriteerd raakt of overmand wordt door wat je moet doen. Je kunt een bepaalde carrière, een bepaalde baan, willen. Je kunt zelfs bepaalde materiële doelen nastreven, omdat je gerechtigd bent om iets te willen ervaren. Je kunt daarna het gevoel hebben dat je er genoeg van krijgt en dan laat je het weer los.

Je weet misschien ook dat we leringen hebben gegeven over een rijk, Devachan geheten, waar zielen soms heengaan nadat zij hun fysieke lichaam hebben verlaten, het is een rijk waarin wensen worden vervuld, waar je nog bepaalde wensen in vervulling kunt laten gaan tot je er genoeg van krijgt. Je kunt ze dan loslaten en dan hoef je niet weer te reïncarneren in een incarnatie die wordt beheerst door dat verlangen. Je ziet dat Yogananda een voorbeeld geeft in zijn boek, dat hij de ervaring kreeg dat zijn meester een paleis voor hem manifesteerde omdat hij graag een paleis wilde, en door het te manifesteren, niet fysiek, maar niettemin in een tastbare manifestatie, die hij kon ervaren, kon hij de wens loslaten zonder die fysiek te vervullen en dat zou hem ervan hebben weerhouden om een spirituele leraar in dit leven te worden.