Privacy in de Gouden Eeuw

Vraag: Hoe ziet privacy eruit in de Gouden Eeuw? Als er meer eenheid tussen mensen en spirituele gemeenschappen komt, betekent dit dan ook dat alles opener is of is het beter om ook dingen voor jezelf te houden, niet om anderen te bedriegen, maar omdat je dat persoonlijk liever wilt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Als we wat verder naar de toekomst van de Gouden Eeuw kijken, en niet naar de tussenstadia, dan zal er minder fysieke privacy komen, maar meer psychologische privacy. Met andere woorden, jullie bewegen je naar een staat toe waarin de mensen niet de behoefte voelen om iets voor de regering, andere mensen, verborgen te houden. Natuurlijk zullen de meeste mensen nog gewoon in een eigen huis wonen en fysieke privacy in hun eigen huis hebben. Maar de mensen voelen niet meer de behoefte om zoveel te verbergen, omdat zij oprecht zullen zijn. Ze zullen eerlijk zijn, proberen niet anderen te bedriegen of ergens mee weg te komen of wat het ook zij. Er zal minder behoefte zijn om iets fysiek te verbergen.

Als we in de Gouden Eeuw komen, zal het bewustzijn worden verhoogd, het collectieve bewustzijn zal worden gezuiverd, de vier lagere lichamen van de aarde zullen worden gezuiverd. Dat betekent dat er steeds minder druk komt van wat wij duistere krachten, collectieve entiteiten, gevallen wezens, noemen want die worden van de planeet gehaald. Dit betekent dat onze gedachten niet meer heel erg worden beïnvloed door een kracht van buitenaf.

Er zal ook minder invloed worden uitgeoefend op het collectief, er zal een verschuiving plaatsvinden, waarover ik heb gesproken, bij groepen die elkaar proberen te beïnvloeden: liberalen, conservatieven en vele andere groepen; mensen in de Gouden Eeuw zullen niet proberen om de vrije wil van anderen tot iets te dwingen. En natuurlijk, hoe dwing je de vrije wil van andere mensen tot iets? Gedeeltelijk met fysieke middelen, maar meestal met psychologische middelen omdat je de gedachten van anderen probeert te beïnvloeden door hun gedachten binnen te dringen. De ware privacy die je krijgt, is natuurlijk wat er in je gedachten gebeurt. En dit zal duidelijk meer gebeuren in de Gouden Eeuw.

Dat betekent niet dat je dan dingen gaat verbergen voor andere mensen. Maar het betekent wel dat je vrij bent om iets te delen of niet; wat jij daarvoor geschikt vindt. Natuurlijk zullen er ook nog veel situaties zijn waarin je werkt aan iets in je psyche en wat je niet beslist hoeft te delen met alle mensen, omdat het proces nog loopt en je niet wilt dat iedereen zich ermee bemoeit. Je krijgt bepaalde ideeën, je probeert bepaalde ideeën te verhelderen en naar het fysieke vlak te brengen, ideeën die je niet per se met anderen deelt, als het geen mensen zijn die je kent en kunt vertrouwen.

Maar je zult ook zien, en dat zie je al enigszins, dat naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, dat dit fenomeen accelereert omdat mensen sociale media gebruiken of blogs waarin ze veel details van hun privéleven delen en het proces dat ze doorlopen om hun leven te verbeteren en hun bewustzijn te verhogen. Er wordt meer vrij gedeeld, omdat de mensen van elkaar kunnen leren en ideeën delen met anderen. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat er minder privacy bestaat, maar mensen geven die vrijwillig op.

In de Gouden Eeuw zullen de mensen ook meer geneigd zijn om in een gemeenschappelijker setting te leven en geen eigen huis hebben dat apart staat van andere privéhuizen, maar dat ze meer in een groep gaan leven. Maar er blijft natuurlijk nog wel een bepaalde persoonlijke privacy over.