Censuur in de media

Vraag: Kunnen de meesters de toenemende censuur van de linkse media en sociale kanalen bespreken? Ik vind het verschrikkelijk dat men mensen en meningen die zo op een lijn liggen met de status-quo, op zo’n extreme manier aanpakt. Ik heb een typische genuanceerde aanpak van de politiek en sta boven de dualistische extremen. In Amerika lijkt het echter of in ieder geval de conservatieven enigszins open staan voor de vrijheid van meningsuiting. Hoe kan ik een evenwichtig standpunt innemen over de huidige dynamiek?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Welnu, een evenwichtig perspectief vraagt dat je ook ziet dat niet alleen links censuur probeert uit te oefenen en mensen die het niet eens zijn met de partij het zwijgen op te leggen. Er is evenveel censuur van rechts, van conservatieven, van christenen, en je ziet dat bij diverse kanalen van de media.

Dit is niet iets eenzijdigs. Beiden groeperingen waar ik over heb gesproken, de liberalen en de conservatieven, proberen mensen te intimideren om de lijn van de partij te volgen door de mensen het zwijgen op te leggen en belachelijk te maken die het niet met hen eens zijn.

Dit moet ophouden, maar dat gebeurt alleen wanneer het Amerikaanse volk van beide kanten zegt dat ze er genoeg van heeft en het van beide kanten bekijkt, en daarom een alternatief eisen, ze eisen dat de media geen vooroordelen hebben ten opzichte van de andere kant.