Voorlopers in de Verenigde Staten voor de ideeën van de Gouden Eeuw

Vraag: Is er op dit moment een bepaald gebied in de Verenigde Staten dat sneller de Gouden Eeuw dan andere zal manifesteren? Ik weet dat in 2015 werd gezegd dat Californië waarschijnlijk de voorloper zou worden. Liggen de verhoudingen nog steeds zo?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

De hele westkust heeft het potentieel om de voorloper te worden voor veel ideeën uit de Gouden Eeuw zoals al in bepaalde mate is gebeurd. Je ziet dat veel mensen in Portland en de staat Washington en Californië meer openstaan voor alternatieve energie, alternatieve manieren om naar iets te kijken. Zij stellen zich meer open voor allerlei spirituele ideeën. De situatie in Californië is niet erg veranderd, hoewel je moet toegeven dat hebzucht nog steeds een belangrijk probleem is. De mensen hebben nog steeds bepaalde hebzucht, omdat ze steeds meer geld willen verdienen en dit is in zekere zin erger geworden, en dat kun je ook zien aan de branden die op dit moment de staat teisteren. Het potentieel bestaat nog steeds dat de Gouden Eeuw daar kan beginnen, of in ieder geval zich daar eerder kan beginnen te manifesteren.

Arizona is ook een gebied waar een bepaalde openheid bestaat om op alternatieve manieren naar het leven te kijken. Ook Colorado staat open voor nieuwe ideeën. En in bepaalde mate de oostkust ook wel. Maar aan de oostkust heb je wel het probleem dat daar een heel oud establishment is van rijke families die het collectieve bewustzijn op een lager niveau houden en dat daardoor die staten enigszins gesloten blijven voor een aantal ideeën voor de Gouden Eeuw die om veranderingen vragen in de situatie van de rijke en machtige mensen.