Denk niet te lang na, neem één zelf per keer

Vraag: Ik veronderstel dat het oerzelf een van de laatste dingen is waar je aan werkt. Maar in de visualisatie van Moeder Maria om met het oerzelf af te rekenen, zegt ze dat je het eerste met het oerzelf moet afrekenen, omdat je dan alle zelven die daarna zijn gekomen, gemakkelijker kunt ontmantelen. Nu ik een groot aantal zelven in mijzelf heb herkend, heb ik er moeite mee om te zien waar één zelf ophoudt en een andere begint. Ik herken trauma’s uit mijn jeugd en trauma’s waar ik mijn vinger niet op kan leggen. Ik heb het gevoel dat ik bepaalde zelven nog niet kan ontmantelen als ik het oerzelf niet heb opgeruimd, want op het moment dat ik ernaar probeer te kijken, zal mijn oerzelf ervoor zorgen dat ik dat niet op een objectieve manier kan. In welke volgorde moeten we met die zelven aan de slag gaan? Heb ik het goed als ik denk dat het tijdsverspilling is om naar bepaalde gescheiden zelven te kijken, zoals jeugdtrauma’s, voor ik mijn oerzelf heb opgeruimd? Of is het omgekeerd en kan ik mijn oerzelf niet opruimen voor ik laagje na laagje, vanaf de laatste, heb afgepeld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Welnu, je moet begrijpen dat deze vraag wordt gesteld door de lineaire, analytische geest. Je probeert de gescheiden zelven te categoriseren en analyseren en je stelt de vraag aan welke je het eerst moet werken. Maar dat is persoonlijk. Voor sommige mensen is het mogelijk om relatief snel naar het oerzelf te gaan, en dat op te ruimen, en als je dat kunt, is het gemakkelijker om de zelven op te ruimen die daarna zijn geschapen omdat ze daarop gebaseerd zijn. Als je eenmaal de illusie die het oerzelf is, hebt gezien, is het gemakkelijker om de illusie die de andere zelven zijn te zien. Als je het andersom doet en begint met de recentere zelven, dan ben je niet in staat om de illusie die het oerzelf is te doorzien en dat betekent dat je van ieder gescheiden zelf de illusie die daarbij hoort, moet ontdekken. En dat is wel moeilijker maar niet onmogelijk.

De vraag waar je moet beginnen, is zoals ik al zei, voor ieder anders. En het komt er eenvoudig op neer dat je begint te werken aan de zelven die naar boven komen. Aan elk zelf dat in je opkomt, terwijl je de boeken leest, aan elk zelf dat in je gedachten komt, werk je tot je die hebt opgeruimd, en dan neem je de volgende, en de volgende. Je kunt de oefening doen die ik heb gegeven om je spirituele trauma’s te helen, waarbij je door de verschillende niveaus in het theater gaat en je werkt aan elk zelf dat tijdens dat proces verschijnt. Je hoeft er niet eens over na te denken of dit het oerzelf is of niet, je neemt gewoon één zelf per keer, je doet je best om dat op te ruimen en daarna neem je de volgende die bij je opkomt, en daarna weer de volgende. Denk er niet te lang over na, analyseer niet te veel, begin gewoon met de meest voor de hand liggende en ga daarna door.