Zwarte mensen moeten bepaalde houdingen en overtuigingen over zichzelf transcenderen

Vraag: Hoe kunnen zwarte mensen het gevoel transcenderen dat zij inferieur zijn, de mentaliteit hebben dat zij arm zijn, het gevoel dat ze niet geweldig goed kunnen zijn, dat er geen goede dingen met hen kunnen gebeuren, dat ze vervloekt zijn, dat alleen witte mensen geweldig kunnen zijn en geweldige dingen kunnen doen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Welnu, dit is niet iets wat in het algemeen alleen op het niveau van zwarte mensen in Amerika kan worden veranderd. Dit kan alleen maar op individueel niveau, omdat er mensen zijn die naar hun eigen psychologische problemen willen kijken, omdat hun psychologische problemen het gevolg zijn van hun opvoeding en het erfgoed van zwarte mensen in Amerika.

Je moet gaan herkennen dat zwarte mensen in Amerika bepaalde houdingen hebben gekregen, bepaalde overtuigingen over zichzelf en het gevolg is dat zij heel krachtige collectieve entiteiten hebben gemaakt. Die entiteiten trekken aan het emotionele en mentale lichaam van de mensen. Zij trekken de mensen in een bepaalde houding ten opzichte van het leven, en die houding wordt een zichzelf vervullende profetie. Waarom zitten zoveel zwarte mensen vaak in een tweederangs positie vergeleken met witte mensen? Gedeeltelijk vanwege de discriminatie door witte mensen. Dit is natuurlijk een onderdeel van de verhouding die ze tot elkaar hebben. Het is absoluut noodzakelijk en belangrijk om dit aan te pakken, zodat deze discriminatie minder wordt in het collectieve bewustzijn door grotere tolerantie te bevorderen. Maar dit is slechts een deel in de vergelijking.

Een ander belangrijk onderdeel van de verhouding is de denkwijze van zwarte mensen dat zij niet deugen, dat de samenleving hen voorbij loopt, dat alleen witte mensen het goed kunnen doen en al dat soort dingen meer, omdat ze zichzelf vervullende profetieën worden. Dus je kunt eerst aan je eigen gedachten beginnen te werken en tot het besef te komen dat daar een paar gescheiden zelven zitten die je moet gaan zien, je moet de overtuiging zien die erachter zit, je moet ze laten sterven. Je kunt hier natuurlijk oproepen voor doen opdat ook andere zwarte mensen hiervan losgesneden kunnen worden.

In principe moet je gaan beseffen wat in de Onafhankelijkheidsverklaring staat: “…Alle mensen zijn gelijk geschapen.” Het gaat er niet om je huidskleur, je werd oorspronkelijk geschapen met dezelfde kans om je bewustzijn te vergroten als witte mensen. Hier bestaat geen verschil tussen; jullie werden niet geschapen als witte mensen of zwarte mensen, jullie werden geschapen als spirituele mensen, spirituele wezens.

Door de tijd heen hebben de mensen in Afrika, zoals je tegenwoordig in Afrika kunt zien en waar wij over hebben gesproken, gedurende hele lange tijd een heel beperkende manier van denken gekregen. En die hebben ze natuurlijk meegenomen toen ze onder dwang naar Amerika werden gebracht. In Amerika hadden ze meer mogelijkheden om zich hiervan te bevrijden dan de mensen in Afrika, maar veel mensen hebben daar geen gebruik van gemaakt – zij hebben die denkwijze versterkt en daardoor werd die een zichzelf vervullende profetie.

De zwarte mensen die zich openstellen voor de leringen van de geascendeerde meesters kunnen die spiraal doorbreken, jullie kunnen die het eerst in jezelf doorbreken, jullie kunnen proberen om anderen daarmee te helpen, jullie kunnen oproepen doen, jullie kunnen meehelpen om het collectieve bewustzijn van zwarte mensen te veranderen. Er zijn natuurlijk een paar heel goede voorbeelden van mensen die het verschil hebben gemaakt en die zich bevrijd hebben van dat beperkende erfgoed, en die belangrijke posities in de samenleving hebben bereikt. Barack en Michelle Obama zijn duidelijke voorbeelden hiervan, Colin Powell, Oprah, en vele anderen. Er zijn veel acteurs zoals Morgan Freeman, en andere acteurs, die hebben gedemonstreerd dat zij een hoger bewustzijnsniveau hebben bereikt dan toen ze begonnen vanuit hun zwarte erfgoed. Laat je hierdoor bemoedigen, besef dat die mensen iets heel belangrijks doen niet alleen voor zwarte mensen, maar voor de Amerikaanse samenleving als geheel. Omdat zij helpen om het vooroordeel te doorbreken dat witte mensen hebben over zwarte mensen, wat in sommige gevallen ook een zichzelf vervullende profetie wordt, door de manier waarop veel zwarte mensen handelen. Er bestaat een enorm potentieel om deze neerwaartse spiraal te doorbreken en een opwaartse spiraal te creëren.

Ik kan je ervan verzekeren dat mensen, als zij over tweehonderd jaar hiernaar kijken, gewoon niet kunnen begrijpen dat je ras zo’n probleem in Amerika was. Zij zullen ook kijken naar andere democratische landen, zoals Scandinavië, waar ras geen enkel probleem is. Daar bestaat geen discriminatie op grond van je huidskleur in Scandinavië. Je zegt dan misschien dat zij het gemakkelijker heb gehad, omdat zij niet deze grote verschillen hadden. Maar de manier van denken is ook anders. Ze zouden niet dezelfde rassenproblemen hebben gehad als in Amerika, zelfs als er een grotere toestroom van niet-witte mensen was geweest. En je moet toegeven dat ras, in de toekomst, in de Gouden Eeuw, geen enkel probleem zal vormen. De mensen zullen verder kijken dan de uiterlijke kenmerken, zij zullen kijken naar de innerlijke kenmerken van het wezen, de ziel.