Reparaties voor de slavernij

Vraag: Omdat ik een Amerikaan ben, vraag ik met af hoe het zit met reparaties voor de slavernij. Er wordt de laatste tijd steeds vaker over gesproken. Wat hebben de meesters te zeggen over reparaties?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Wij zouden zeggen dat het belangrijk is om over dat onderwerp te praten, omdat het kan helpen om het debat over het rassenprobleem verder te helpen. De slavernij is natuurlijk een onderdeel van het verleden van Amerika en Amerika heeft er nog niet genoeg over gesproken om echt vooruit te kunnen en er iets aan te doen.

Wat betreft het praktische probleem of de regering ineens reparaties moet beginnen te betalen, geld te geven aan mensen van wie de voorvaderen als slaaf naar Amerika werden gebracht, is eigenlijk niet een realistisch scenario. In het geascendeerde rijk ondersteunen wij dit niet. Er is gewoon te veel tijd voorbijgegaan. Het is geen kwestie van fysiek iets doen, maar iets psychologisch doen, en op schaal van het collectieve bewustzijn, door dit probleem uit te spreken, er een grondige en hoopvolle constructieve non-dualistische discussie over te hebben, zodat de mensen die hele denkwijze kunnen verwerken. Er moet over veel gesproken worden, vooral in de zogenaamd zuidelijke staten, die slaven hadden voor de Burgeroorlog. Er zijn nog wel een paar collectieve beesten die mensen in hun greep houden. Heel veel mensen zitten gevangen in het verleden, zowel de mensen met een slavernijachtergrond als de mensen met een achtergrond als slavenhouder, die het verleden nog niet hebben losgelaten.

Zowel zwarte als witte mensen moeten de hele denkwijze uit de slavernijperiode transcenderen, zodat ze beide verder kunnen en de samenleving verder kan. Zoals we ook hebben gezegd bij misbruik: je bent pas vrij van het misbruik als je de misbruiker totaal vergeeft en jezelf vergeeft voor de manier waarop je op het misbruik hebt gereageerd. Dit geldt zowel voor het individu als ieder ander die door het slavernijkwestie, zelfs de Burgeroorlog, wordt beïnvloed. Amerika zal zich pas bevrijden van deze kwestie als alle zijden vergeven en besluiten verder te gaan en de toekomst te omarmen in plaats van het verleden in leven te houden. Hier zal wel wat tegenstand voor zijn, vooral van de kant van de mensen met een slavernijachtergrond, omdat velen van hen hetzelfde besluit hebben genomen als de Joden nadat de concentratiekampen aan het licht kwamen, en dit is: “Dit mag nooit vergeten worden.” Welnu, mijn geliefden, als je zegt dat de slavernij in de Verenigde Staten nooit mag worden vergeten, dan veroordeel je alle zwarte Amerikanen tot in de oneindige toekomst tot gevangenschap of beïnvloeding door het slavernijbewustzijn. Wil je dat echt voor de mensen die tot jouw groep behoren?

Het beste wat er voor de zwarte mensen in Amerika kan gebeuren is dat zij het slavernijbewustzijn zelf transcenderen, dit bewustzijn loslaten, de witte mensen vergeven, Amerika vergeven, en verder gaan. Zelfs als de witte mensen niet hetzelfde willen, zou het goed zijn voor de zwarte Amerikanen of zwarte Afrikanen om dit te doen. Dan moeten ze bijvoorbeeld het label ‘zwarte Afrikanen’ transcenderen. Als je een zwarte Afrikaan wilt zijn, ga dan terug naar Afrika. Als je in Amerika wilt wonen, wees dan een zwarte Amerikaan, of beter nog, een Amerikaan. Kom zover dat je het probleem wat betreft je ras, je huidskleur, transcendeert. Als dit voor anderen een probleem is, laat hen dat dan afhandelen, maar omarm de toekomst, doe je best om de kansen te grijpen die je krijgt. Wanneer veel mensen dat doen, kan er iets veranderen, zodat alle zwarte Amerikanen het beter zullen doen en hiervan zullen profiteren.