Een toestroom van mensen uit verschillende culturen brengt mogelijkheden

Vraag: Zou het mogelijk zijn dat de meesters de situatie in Canada en de Verenigde Staten bespreken waar veel immigranten zijn uit etnische minderheden, vooral de Oost-Aziatische gemeenschap?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Zoals we bijvoorbeeld al hebben gezegd over de Europese naties, komen daar vluchtelingen omdat die landen andere naties niet hebben geholpen, maar elke keer als er een grote toestroom is van mensen uit een andere cultuur, kun je dit als een kans beschouwen, zowel voor de mensen die binnenkomen als de mensen die in de natie wonen. De vraag is altijd of de immigranten opgaan in de bevolking van dat land? Willen ze met elkaar omgaan, willen ze van elkaar leren?

Bij vele groepen immigranten, niet alleen Aziatische, maar ook andere immigranten, bestaat de geneigdheid om zich in bepaalde gebieden te verzamelen. En zij vormen bijna een getto binnen de stad, een staat binnen een staat, die alleen voor hen is. En zij willen zo goed mogelijk hun oude levensstijl bewaren.

Dit is natuurlijk niet de hoogste matrix. Omdat dit niet goed is voor het globale ideaal van een Gouden Eeuw om begrip te kweken tussen de mensen met een verschillende achtergrond. Dit kan alleen gebeuren als je met elkaar omgaat. En dat kan alleen als de immigranten zich willen aanpassen aan het land waar ze in komen. Dit betekent niet dat ze zich aan alles moeten onderwerpen, maar ze moeten zich wel aanpassen, zodat de mensen die in dat land wonen hen niet als outsiders of als vijanden zien, of als een probleem, dat ze van hen niet het zwarte schaap maken.

Je ziet dat het een uitdaging is voor beide groepen mensen. Maar ik zou zeggen dat de immigranten daar meer verantwoordelijkheid voor moeten dragen, omdat zij naar een ander land komen en je moet nagaan waarom je voor dat land hebt gekozen, want de meeste mensen maken een keuze voor een bepaald land. Waarom zou je voor een land kiezen als je daar eigenlijk niet wilt wonen of niet wilt wonen in de cultuur die daar heerst. Waarom zou je daar dan voor kiezen? Waarom ga je dan niet ergens anders heen of blijf je waar je bent opgegroeid? Als je naar een ander land toegaat, moet je het accepteren, je aanpassen, je identiteit veranderen, zodat jij je kunt aanpassen zonder weerstand te bieden.

Deze boodschapper was tweeëntwintig jaar lang een immigrant in de Verenigde Staten en paste zich zo goed aan het leven daar aan dat de meeste mensen hem niet als een immigrant beschouwden. Hoewel hij nog wel een beetje een accent had dat de mensen konden horen, beschouwden ze hem niet als iemand anders. Dat kwam omdat hij besefte dat Amerika zich niet aan hem zou aanpassen en dat hij zich dus moest aanpassen aan Amerika. En hier kunnen alle immigranten in een land ook van profiteren. Zelfs vluchtelingen kunnen hier iets aan hebben, zelfs als ze denken dat ze maar even blijven.