Opstanden na de verkiezingen in de Verenigde Staten

Vraag: Hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is het dat er in Amerika wijdverspreide onrust en geweld ontstaat als gevolg van de verkiezingen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Op grond van wat wij hebben gezegd over het niveau van de boosheid die toeneemt, is het zeker waarschijnlijk dat dit kan gebeuren. Hoe dat is, hangt voor een groot deel af van wie de verkiezingen wint. Het is wel duidelijk dat als Donald Trump herkozen wordt er niet zoveel onrust komt en zeker niet wijdverspreid. Maar als hij niet herkozen wordt en blijft beweren wat hij nu al beweert – dat dit komt omdat het stemmen of het tellen van de stemmen werd gemanipuleerd en omdat er stemfraude is gepleegd bij het stemmen per post en al dat soort dingen meer – dan is het wel waarschijnlijk dat er enige onrust ontstaat. Helaas hebben degenen die Donald Trump het meest idealiseren, een bepaald niveau van boosheid in zich waardoor het mogelijk wordt om de beweringen te geloven dat Donald Trump op een oneerlijke manier het presidentschap werd onthouden. En dat zij dan zo boos kunnen worden dat zij diverse vormen van onrust veroorzaken.

De waarheid is natuurlijk dat dit niet het resultaat is van een oneerlijk proces, wie de verkiezingen ook wint. Het zal het resultaat zijn van de bewustzijnsstaat van de kandidaat en hoe goed ze het doen in deze verhitte campagne, de Amerikaanse verkiezing tot president, is geworden, waar het in is veranderd in de laatste decennia. Zoals we hebben gezegd, hebben de cultuuroorlogen de Amerikaanse samenleving helaas gepolariseerd en ook de verkiezing tot president, omdat het Amerikaanse politieke systeem opzettelijk is gemaakt om de macht van de president te beperken en daarom heeft de president niet de macht die de Amerikanen, heel erg veel Amerikanen, hem toeschrijven.

Daarom is het niet van episch belang wie er tot president gekozen wordt. De waarheid is dat als Donald Trump niet herkozen wordt, dat niet komt door een oneerlijke verkiezing, maar vanwege dijn bewustzijnsstaat, zijn eigen daden, zijn woorden, zijn tweets, met andere woorden, hij zelf is er zelf verantwoordelijk voor als hij niet herkozen wordt, en niet door een gemanipuleerd proces. En eerlijk gezegd, je zou je kunnen afvragen of iemand die niet bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, wel de verantwoordelijkheid kan dragen voor een land dat zo groot en complex is als de Verenigde Staten.