De handel in seks met kinderen

Vraag: Over het probleem van de handel in seks met kinderen. Er staat veel in het nieuws over seksschandalen en de machtselite. Dit is al vele decennia de mond gesnoerd. Zullen de overtreders ook worden gestraft en wat kunnen studenten van geascendeerde meesters, naast oproepen, nog meer doen om dit bewustzijn aan het licht te brengen en het hopelijk totaal van de planeet uit te bannen? Ik denk niet dat dit een onderdeel van de Gouden Eeuw moet zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Natuurlijk hoort dit niet thuis in de Gouden Eeuw. Jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen natuurlijk oproepen blijven doen, oproepen doen om de dynamiek die erachter zit te ontmaskeren. Of de overtreders verantwoordelijk zullen worden gesteld? Natuurlijk wel in karmische zin. Deze mensen zullen zoveel negatieve energie opwekken, dat zij hun eigen bewustzijnsstaat verlagen; zij zullen zich binden aan de gevallen wezens die hierachter zitten en zij zullen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Of zij ook in het openbaar verantwoordelijkheid af moeten leggen, is iets totaal anders. Het is duidelijk dat veel machtige mensen weten hoe ze het systeem moeten manipuleren om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Nogmaals, jullie kunnen oproepen doen om de demonen te binden, de gevallen wezens, de collectieve beesten, die hierachter zitten en die voorkomen dat dit aan het licht wordt gebracht. Maar het is waarschijnlijk dat er nog een paar de dans zullen ontspringen.

Je kunt ook oproepen doen dat de mensen beginnen te begrijpen dat seksuele uitbuiting van kinderen, door wie ook, natuurlijk niet overeenkomt met de basale menselijkheid. Geen enkel kind mag worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting door iemand anders. En jullie kunnen dus de oproepen doen dat men dit inziet, en dit zal geleidelijk aan het collectieve bewustzijn verhogen zodat deze praktijken niet meer getolereerd worden en een aantal van die mensen beseft dat ze door de tijd zijn ingehaald.

Jullie kunnen ook de oproepen doen dat dit aan het licht wordt gebracht omdat dit maar één bedoeling heeft, namelijk het licht stelen van die kinderen die een hogere mate van onschuld hebben en daarom bepaalde energie bezitten die zij kunnen stelen. Je kunt oproepen doen dat de hele mythe die er is gecreëerd rondom maagden, wordt ontmaskerd, dat het wenselijk is dat mannen seksualiteit hebben met een maagd. Dit is nogmaals, omdat zij de energie stelen van iemand die nog nooit in het leven seksueel actief is geweest, dus het klopt wel enigszins, maar dat is niet zo positief, want waarom zouden die mensen, mannen of vrouwen, energie moeten stelen door middel van een seksuele activiteit? Omdat zij zichzelf hebben afgesneden van iets waar alle mensen hun energie weg zouden moeten krijgen, namelijk hun IK BEN Aanwezigheid.

En dan kun je dus zien dat die wezens, het zijn niet allemaal gevallen wezens, natuurlijk de stap hebben genomen om een vampier van energie te worden die op een agressieve manier en met geweld energie van andere mensen steelt. Dit komt natuurlijk niet overeen met de essentiële menselijkheid en mensen moeten allemaal de kans krijgen om hun leven te leiden zonder dat hun energie wordt gestolen door een externe kracht, maar dit is meer op lange termijn, omdat de samenleving het nog niet kan begrijpen. Natuurlijk zal men het herkennen wanneer Saint Germain de technologie uitbrengt die de mensen in staat stelt om rechtstreeks te zien hoe energie uit het energieveld van de mensen wordt afgetapt door middel van muziek, seksuele activiteiten, en veel andere menselijke activiteiten. Er zal een moment komen in de Gouden Eeuw dat het mogelijk is om menselijke activiteiten te beoordelen op grond van het wegsijpelen van de energie als mensen ergens aan worden blootgesteld. En dit zal een heel nieuw bewustzijn scheppen over de activiteiten die de mensen willen doen. Het is niet iets waar in alle gevallen wetten voor worden gemaakt, waardoor bepaalde activiteiten zullen worden verboden. De samenleving zal zich alleen realiseren dat de mensen moeten weten wat de effecten van een activiteit zijn voor ze eraan beginnen en de samenleving kan de mensen toestemming geven om de keuze te maken, in ieder geval bij een paar activiteiten. Seksuele uitbuiting zal in grotere mate dan nu worden verboden, zodat de straf hoger wordt voor degenen die alleen maar bang worden vanwege de dreiging om betrapt te worden en straf te krijgen.