Het spirituele perspectief op telegonie

Vraag: Bestaat telegonie?
Telegonie (Wikipedia) is een erfelijkheidstheorie die stelt dat nakomelingen de kenmerken kunnen erven van een vorige partner van de vrouwelijke ouder. Het kind van een vrouw kan daardoor kenmerken vertonen van een eerdere seksuele partner. Experimenten in de late 19e eeuw met verschillende soorten leverden geen bewijs op dat de nakomelingen karaktereigenschappen zouden erven van de vorige partners van hun moeder. Het werd vervangen door de herontdekking van de overerving van Mendel en de chromosoomtheorie van Boveri-Sutton. Hoewel er geen bewijs bestaat voor een echt telegenetisch overervingsmechanisme, werd onlangs een soortgelijk fenomeen ontdekt bij een vliegensoort, waarbij omgevingskenmerken (niet-genetische) van een eerdere partner de ontwikkeling van het nageslacht van een volgende partner beïnvloedden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Zoals je kunt zien, zelfs in deze quote, werd de theorie al ontwikkeld voor men iets begreep van genen. Daarom geloofde men dat bepaalde trekken van een seksuele partner fysiek konden worden geërfd door het kind van een vrouw. Dit is natuurlijk niet het geval. Wanneer er geen gen van het sperma van een eerdere seksuele partner is dat het ei bevrucht, dan kan er genetisch niets worden overgedragen.

Maar als je naar het feit kijkt, dat je energetische lichamen hebt, dan is het wel mogelijk dat een eerdere seksuele partner het energieveld van een vrouw heeft beïnvloed. In extreme gevallen, iets waar de meesten van jullie je geen zorgen over hoeven te maken, kan een demon van een vorige partner het energieveld van de vrouw zijn binnengedrongen en zit die daar nog. Het zouden ook mensen kunnen zijn die hun lichaam kwijt zijn. In een realistischer, gebruikelijker, scenario zouden gescheiden zelven van een vorige partner het energieveld van de vrouw kunnen zijn binnengedrongen, of dat de vrouw gescheiden zelven heeft gecreëerd als reactie op de vorige partner.

Wat je dus ook meedraagt in je energieveld kan vanzelfsprekend wel enige invloed uitoefenen op het emotionele, mentale en identiteitslichaam van het kind. Hoe groot die invloed is, hangt af van het bewustzijnsniveau van het kind, zijn kwetsbaarheid, of het kind diepe wonden heeft uit vorige levens, en dan zou het misschien wat meer van de moeder en wat in haar energieveld zit, kunnen overnemen.

Als je eerder een seksuele partner hebt gehad, van wie je het gevoel had dat hij misschien negatieve energie of negatieve overtuigingen bezat die je misschien van hem hebt overgenomen, dan zou je kunnen zeggen dat dit een traumatische ervaring voor jou is geweest, en dan zou je er goed aan doen om spirituele hulpmiddelen, en zelfs psychologische hulpmiddelen, te benutten om je energieveld te reinigen, je psyche te helen. Je zou dit kunnen doen voor je kinderen krijgt, je kunt het ook later doen, omdat het vanaf het moment dat jij je energieveld hebt gereinigd, jouw kinderen niet vanzelfsprekend zoveel meer zal beïnvloeden. Het kan goed zijn om dat te doen, maar alleen op energetisch niveau kan er iets worden overdragen.