Het programmeren van het brein versus het programmeren van je geest

Vraag: Hoewel wetenschappers geloven dat ons brein zich ontwikkelt door onze ervaringen op de wereld en het resultaat is van onze persoonlijke geschiedenis, zeggen ze ook dat het voor 90% automatisch werkt. Slechts 10% werkt bewust. Dit houdt in dat ons brein de rest van de tijd haar eigen programma’s heeft en ons laat geloven dat wij op veel manieren beslissingen nemen. Ik wil graag van de geascendeerde meesters weten of die programmering van het brein het gevolg is van de vele ervaringen die de mensheid heeft gehad in haar fylogenetische geschiedenis. En als dat zo is, is die willekeurige programmering dan het gevolg van toeval? Of is het een opzettelijke programmering, en door wie dan, die mechanismen creëert die lijken op instincten of biologische programma’s gebruiken? Hoe verwoordt dit onze eigen persoonlijke geschiedenis leven na leven? En alle zelven die we die wij meedragen door eigen ervaringen? Hoe is het fysieke brein verbonden met onze drie hogere lichamen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Het fysieke brein is nauw verbonden met de drie hogere lichamen. We zouden in feite kunnen zeggen dat het fysieke brein de doorgang is waardoor de drie hogere lichamen zich tot uiting brengen in het fysieke rijk. En gedeeltelijk een doorgang vormen waardoor de drie hogere lichamen indrukken ontvangen uit het fysieke rijk. Het is niet correct, zoals de wetenschappers zeggen, dat al die programma’s zich in je brein bevinden. Veel daarvan zitten niet in je fysieke brein. Bepaalde programma’s wel, maar alleen de programma’s die te maken hebben met het in leven houden van je fysieke lichaam en de voortplanting van het ras. Deze programma’s zitten ook in dieren. En je zou kunnen zeggen dat die zijn geschapen door de lange geschiedenis die teruggaat tot de dieren waarin bepaalde programma’s zijn geschapen om de overleving van de soort veilig te stellen en die worden in je fysieke brein en zenuwstelsel geprogrammeerd. Vaak noemt men die programma’s instincten.

Maar de psyche van iemand bevindt zich niet in je brein en is niet voor een groot deel afhankelijk van het brein. Het brein kan soms van invloed zijn als er bepaalde fysieke schade aan het brein is. Het kan de psyche beïnvloeden door de psychologische vermogens te verdoven. Maar psychologische programma’s zitten in het emotionele, mentale en identiteitslichaam in de vorm van gescheiden zelven, in de vorm van openheid voor collectieve entiteiten of demonen die de geest van iemand kunnen overnemen en waar we in diverse leringen al uitgebreid over hebben gesproken.

Veel van die programma’s hebben zich onbewust ontwikkeld doordat heel veel mensen diverse ervaringen hebben meegemaakt gedurende een heel lange periode, langer dan de opgeschreven geschiedenis. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat etnische groepen, bepaalde nationaliteiten, bepaalde rassen, programma’s hebben die ver teruggaan in de tijd. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde programmering gemaakt, ook weer gedurende een heel lange periode in de tijd, sinds de gevallen wezens op aarde mochten komen, waar ze opzettelijk heel veel programma’s hebben gemaakt die de psyche van mensen vervormen en reactiepatronen vormt die het de gevallen wezens mogelijk maken om de mensen te beheersen. Wij hebben hier uitgebreid over gesproken en je kunt dat in diverse leringen terugvinden.