Maskers dragen of niet

Vraag: Maskers dragen of niet, wat is de rol hiervan in de dualiteit en het juiste doen voor het geheel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Nogmaals, als je hiernaar kijkt op lange termijn, dan zullen de mensen hierop terugkijken en zeggen: Hoe kon dit ooit een probleem zijn in Amerika? Kijk naar de vele andere democratische naties waarin dit geen enkel probleem is. De mensen worden niet gedwongen om een masker te dragen, omdat zij weten dat zij de verantwoordelijkheid hebben om het virus niet onder de mensen te verspreiden. Als ze het hebben zonder dat zij dit weten, is het een goede manier om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt.

Waarom is dit een probleem in Amerika? Omdat de mensen in Amerika, veel mensen in Amerika, een onevenwichtig gevoel hebben over vrijheid, namelijk dat het betekent dat de regering je nergens in beperkt en dat de regering het individu niet moet vertellen hoe hij moet leven. Misschien zegt de regering: Wij vragen van de mensen dat zij maskers dragen wanneer ze zich in het openbaar vertonen. Maar neemt de regering deze kunstmatige beslissing? De regering spreekt niet voor het geheel. De regering spreekt met de stem van het geheel, omdat de vrijheid van een individu niet betekent dat je maar kunt doen wat je wilt, ongeacht het effect dat dit heeft op andere mensen. Dit is een mening van de gevallen wezens en de machtselite die helaas door heel veel Amerikanen is overgenomen en denken dat die berust op een hoger principe, misschien wel een interpretatie van de Bijbel.

Hoewel je individueel de vrijheid hebt, draag je ook een verantwoordelijkheid voor andere mensen, voor de gemeenschap, voor het geheel. En wanneer zich zo’n situatie voordoet, dat er zich een virus verspreidt, zoals is gebeurd in Amerika, dan moet je alle middelen gebruiken die je tot je beschikking hebt, of die nu 100% effectief zijn of niet. Het is eenvoudig een kwestie van sociale verantwoordelijkheid tonen, gemeenschapsgeest, je doet wat er van je verlangt wordt en maakt hier geen probleem van door te zeggen dat de regering jou inperkt of je vrijheid beperkt. Ik herinner me niet dat er in de Onafhankelijkheidsverklaring staat dat je de vrijheid hebt om een virus naar andere mensen te verspreiden als een van de fundamentele rechten in Amerika. Het is een zaak van sociaal bewustzijn en sociale verantwoordelijkheid en veel mensen in Amerika hebben vervormde idealen over vrijheid en gebruik die als excuus om geen sociale verantwoordelijkheid te tonen en de behoefte te ontkennen dat dit sociale bewustzijn ontwikkeld moet worden. Welnu nogmaals, dat is antidemocratisch.