Vergeving betekent niet dat je iets ontkent

Vraag: Ik ben gekwetst en ik kon niet de kracht vinden om te vergeven en verder te gaan. Heel lang heb ik niet willen vergeven. Maar nu ben ik moe van de beperkingen die ik tegenkom en ik wil weten hoe ik moet beginnen op het pad van vergeving. Wat is vergeving? Gaat het over vergeten en doen alsof er niets gebeurd is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Wat ik in het vorige antwoord heb gezegd, geldt vanzelfsprekend ook hier. Maar het is heel belangrijk dat je beseft dat vergeven niet een kwestie is van doen alsof er niets is gebeurd. Dit noemt men in de psychologie ontkenning. Het is niet een kwestie van vergeten als je het uit je gedachten zet. Het is, zoals ik zei in het vorige antwoord, een kwestie van zover komen dat je bevrijd bent van alle dingen in je psyche die aan je trekken: de gescheiden zelven, de verzamelde energie die op angst berust, en daarom ben je vrij om het besluit te nemen om te vergeven. De vraag is heel eenvoudig: Wil ik vrij zijn? En als je vrij wilt zijn, dan moet je beseffen dat jij jezelf de vrijheid geeft als je anderen vergeeft.

Het is gewoonlijk een misvatting dat je iemand uit de narigheid haalt, wanneer je anderen vergeeft, zoals we al vaker hebben gezegd. De waarheid is dat je door anderen te vergeven, jezelf narigheid bespaart, omdat jij het besluit neemt dat jij andere mensen niet meer laat bepalen wat je doet, wat zij jou ook aandoen. Je laat je er niet meer door weerhouden. Je probeert hen niet verantwoordelijk daarvoor te maken. Je probeert hen niet te veranderen. Je probeert hen niet te straffen. Het maakt niet uit. Je wilt gewoon van hen verlost zijn. Je wil niets meer van hen. Je wilt niet dat ze jou iets aandoen of dat ze iets voor jou doen. Je wilt gewoon vrij zijn. Die beslissing moet je nemen. Maar zoals ik zei, het kan heel wat moeite kosten voor je zover bent dat je die beslissing kunt nemen.