Jonge mensen moeten nadenken over de manier waarop ze naar financiële zekerheid kijken

Vraag: Veel jonge studenten met interesses op verschillende terreinen, vooral de niet-technische zoals sociologie en liberale kunst, hebben momenteel een groot gevoel van onzekerheid over hun toekomst. Zij proberen een financieel zekere toekomst op te bouwen vanwege de financiële instabiliteit waarmee velen zijn opgegroeid. Zij willen niet meer de dagelijkse zorgen over basale dingen zoals het betalen van rekeningen en de huur en zij willen veel doen om hun persoonlijke economische omstandigheden te verbeteren. En als het spirituele mensen zijn, ook de tijd en aandacht hebben om hun bewustzijn te blijven verhogen en anderen te helpen om dat ook te doen, indien mogelijk. Maar door gebrek aan mogelijkheden wat betreft hun studie, vooral andere vlakken dan techniek en geneeskunde, samen met hun opleiding en de werkgelegenheid, die vooral voordeel oplevert voor mensen met een specifieke sociale achtergrond, kunnen die student niet meehelpen, maar voelen zij zich soms hulpeloos, en proberen betere manieren te visualiseren om hun situatie in het leven te verbeteren, hoe hard ze dat ook proberen, het lukt niet. Samen met het Coronavirus en andere problemen die te maken hebben met kansen op werk wordt hun zicht op de kans op werk met een vast inkomen veel slechter, vooral voor de mensen die komen uit gezinnen met lagere inkomens. Hebben de meesters ook een advies voor die jonge mensen die zich momenteel niet bij machte voelen om een financieel stabiel inkomen te krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Als je het systeem waarin je zit niet kunt veranderen, dan moet je de manier waarop je naar het systeem kijkt, veranderen. Wat die jonge mensen kunnen doen, is opnieuw beoordelen of zij wat van de waarden van hun ouders hebben overgenomen. In de periode na de Tweede Wereldoorlog was er in veel landen economische groei en werd de middenklasse steeds rijker. In sommige landen is dat nog steeds zo, maar in veel landen wordt dit minder. Je ziet dat er een generatie is die is opgevoed met ouders die financiële zekerheid hadden. Die jonge mensen zijn gaan verwachten dat zij hetzelfde zouden bereiken. Zij zijn ook gaan geloven dat dit alleen maar kan als je vast werk hebt dat je een goed inkomen geeft. Maar zij moeten eens kijken naar het feit dat hun ouders een prijs moesten betalen voor die financiële zekerheid die zich nu hebben, en dat is dat ze de hele tijd moesten werken, in vaste banen, wat ze ook van die baan vonden, of ze daar nu wel of niet tevreden mee waren.

Er zijn veel jonge mensen die gekomen zijn om de samenleving een andere richting op te sturen waarin men zich niet zo richt op de materialistische aspecten van het leven. Dit betekent niet per se dat dat de enige manier om het financieel te overleven is dat je een vaste baan hebt met een goed inkomen. Je merkt dat je voor een vast, goed inkomen, bereid moet zijn om bij wijze van spreken je ziel op het altaar te leggen van de ondernemingen en moet bereid zijn om je volledig te binden aan de eisen die deze banen stellen. Veel jonge mensen hebben in hun Goddelijke plan staan dat zij niet op die manier hoeven te leven. Dit betekent dat zij opnieuw moeten nadenken over de manier waarop hun ouders leven. Hebben zij dezelfde levensstandaard nodig? Moet je wel een groot huis hebben? Of kun je ook op een bescheidener manier leven? Kun je leven zonder een stabiel en vast inkomen, waardoor jij je niet laat verontrusten, maar erop vertrouwt dat het universum voor je zal zorgen als je bereid bent te doen wat in je Goddelijke plan staat?

Ik zeg niet dat dit het allerlaatste antwoord hierop is, maar op lange termijn zullen er veranderingen in de economie komen omdat de economie teruggaat naar een vast groeiend pad. Er zullen in bepaalde landen ook wetten komen dat iedereen een basisinkomen krijgt, zodat je een relatief zeker leven hebt zonder dat je aan de slag moet in een traditionele baan opdat zal dit veel jonge mensen de kans geeft om te doen wat in hun Goddelijke plan staat. Maar in de eerste plaats is het een kwestie van bekijken hoe je staat tegenover materiële rijkdom en financiële zekerheid. Je kunt niet verwachten dat je financieel onafhankelijk wordt zonder een baan te hebben, zodat je niet de hele tijd onafhankelijk bent van tijd, energie en aandacht.