Laat jezelf en je kind vrij

Vraag: Wat kan een moeder doen om een zoon te helpen die het gevoel heeft dat hij een gevallen wezen is? Wat kan zij ervan leren en hoe kan ze haar zoon helpen van wie zij als moeder van houdt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

In de eerste plaats kun je tot het besef komen dat je, als je een spiritueel persoon bent, of je nu student van geascendeerde meesters bent of een ander soort spiritueel persoon, hebt aangeboden om dat kind geboren te laten worden, of hij nu een gevallen wezen is of niet; hij is niet een van de meest bekrompen gevallen wezens, want anders zou je hem niet gekregen hebben. Dat houdt dus in dat hij de potentie heeft om te groeien en dat betekent dus ook dat hij hetzelfde potentieel heeft als ieder ander om zijn psychologische problemen op te lossen, maar hij heeft waarschijnlijk zwaardere psychologische problemen dan de meeste anderen.

Hoe kun jij hem helpen? Door in de eerste plaats je eigen psychologische problemen zoveel mogelijk op te lossen, en dan kun je hem aanmoedigen en proberen hem te helpen om zijn psychologische problemen op te lossen door zich te realiseren dat je psyche de belangrijkste factor is die alle mensen beperken. Je kunt natuurlijk de oproepen doen om hem te helpen en de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven. Probeer hem ook aan te moedigen om die hulpmiddelen te benutten.

Als hij dat niet wil, dan kun je het best doen wat alle ouders zich moeten realiseren en hun kind vrijlaten en zijn eigen leven laten leiden. Zelfs als je dat niet goedkeurt, zelfs als hij zichzelf schade toebrengt. Als ouder komt er een moment waarop je kind volwassen is en je het kind vrij moet laten om zijn eigen leven te leiden. Dit betekent ook dat jij jezelf de vrijheid geeft, zodat je kunt zeggen: “Hoe wil ik leven, nu mijn kind een eigen leven leidt?” En dan kun jij je leven een nieuwe richting op laten gaan. Het betekent niet dat je geen contact meer hebt met je kind, afhankelijk van de soort relatie die je met hem hebt, maar je kunt wel je zoon de vrijheid geven en ook jezelf.