De uitdaging van het een ouderschap

Vraag: De vrouw krijgt een kind en de man verlaat het gezin. En vrouw geeft al haar kracht om het kind op te voeden en voor het kind te zorgen. Een kind blijft bij een grootvader, grootmoeder of kinderjuf, maar het kind groeit op met het gevoel dat het nutteloos is, inferieur. Tijdens de adolescentie wordt het kind agressief, vervreemd, en is opzettelijk ongehoorzaam aan zijn moeder. Wat kan een moeder doen om haar kind het spirituele pad te laten nemen. Hoe kan een moeder haar kind helpen ongeacht de omstandigheden waarin het kind is opgegroeid, zodat het kind zichzelf niet vernietigt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Mijn geliefde, ik begrijp hoe moeilijk het is voor een alleenstaande moeder, vooral in de armere landen, maar zelfs in de meer welvarende naties. Hoe kun je nog energie en aandacht over hebben om tijd te besteden aan het kind en het kind het gevoel te geven dat hij belangrijk is en ertoe doet, wanneer je alleen moet zorgen voor één of meerdere kinderen. In veel gevallen komt het gevoel van niet belangrijk zijn voort uit het feit dat het kind door de vader is verlaten, maar als er geen vader is in de tienertijd, reageert hij dit af op de moeder.

Als je openstaat voor het spirituele pad kun je het advies opvolgen dat ik in mijn laatste dictaat heb gegeven, waarin ik zei dat je aan je eigen psyche kunt werken en manieren probeert te vinden om je kind aan zijn of haar psyche te laten werken. En dat zal voor enkele vrouwen positieve invloed hebben. Voor de mensen die niet openstaan voor het spirituele pad, kan ik niet zoveel voorstellen, ze zouden er toch niet voor openstaan. Je bewust zijn van je psychologische problemen is nogmaals de enige oplossing.