Kunstvoorwerpen en fossielen uit oude beschavingen

Vraag: Hoe komt het dat we geen fossielen vinden als er meer oude beschavingen zijn geweest die we niet uit de geschiedenis kennen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

In de eerste plaats zijn er fossielen gevonden uit beschavingen die nu verdwenen zijn en niet zijn opgeschreven in de bekende geschiedenis. Er zijn diverse kunstvoorwerpen gevonden die niet kunnen worden verklaard door de technologie van die beschaving in de bekende geschiedenis. Er zijn niet zoveel hiervan, maar ze zijn er wel. Een ander aspect is dat er wel fossielen zijn uit vroegere beschavingen, maar die niet als fossielen worden gezien. Er zijn bepaalde mineralen en rotsformaties, zoals ze zeggen, die in werkelijkheid uit materiaal bestaat dat door de mens is gemaakt, maar vanwege het paradigma dat je niet verder wilt kijken dan de bekende geschiedenis, is dit niet als zodanig herkend.

Maar een andere reden is natuurlijk dat er geologische processen zijn die zo krachtig zijn dat ze alle sporen van een beschaving kunnen wegvagen. De ijstijd die tienduizend jaar geleden plaatshad, vaagde meerdere beschavingen weg die er eerder waren. Je weet misschien dat het eiland Manhattan was bedekt met een heel dikke ijslaag tijdens de ijstijd. Als jij je voor zou stellen wat er met die enorme gebouwen op Manhattan zou gebeuren als er weer een ijstijd kwam, dan kan ik je er wel van verzekeren dat er geen spoor over zou zijn van die huidige gebouwen als het ijs meerdere malen over het eiland heen was geschoven.

Een andere reden is dat het collectieve bewustzijn nog niet een bepaald niveau heeft. Als het collectieve bewustzijn zich blijft verhogen, dan zullen er momenten komen waarop er steeds meer kunstvoorwerpen uit eerdere beschavingen ontdekt zullen worden en dan zal men ook meer bereid zijn om die zo te interpreteren. Er zullen oude annalen worden gevonden die het onweerlegbaar zullen maken dat er geavanceerde beschavingen waren in het verleden.