Ons leven na de dood

Vraag: Ik heb een vraag over wat iemand doet nadat hij is gestorven. Welke activiteiten zijn er? Kan iemand denken en mediteren op dezelfde manier als hij kon in het fysieke lichaam? Toont iemand hem welke fouten hij heeft gemaakt in zijn leven? Kan hij ook zien wat er in het fysieke rijk op aarde gebeurt? Kan hij ook met andere familieleden omgaan die net als hij overleden zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Het antwoord op al die vragen is ja. Maar dat betekent niet dat iedereen dat ook doet. Het is heel erg persoonlijk wat er met iemand gebeurt nadat hij het fysieke lichaam heeft achtergelaten. Dit hangt af van het bewustzijnsniveau, wat er in het Goddelijke plan stond, en in de eerste plaats hangt het af van de bereidheid om zichzelf te transcenderen.

We hebben in vroegere dispensaties al eens gezegd dat er een concept bestaat dat ontzield lichaam heet, omdat bepaalde zielen zich niet kunnen bevrijden van het fysieke vlak. Zij zijn uit hun lichaam, maar kunnen het fysieke vlak eigenlijk niet achterlaten, omdat ze heel erg gehecht zijn aan het fysieke vlak en het leven dat ze hadden. Zij worden iets wat jullie traditioneel een spook noemen, omdat zij rondzwerven en zelfs proberen om mensen te beïnvloeden om hun energie te stelen. Dat kunnen familieleden zijn, dat kunnen anderen zijn. Er zijn zielen die niet verder kunnen.

Andere zielen hebben zo’n lage bewustzijnsstaat dat zij rechtstreeks naar het astrale vlak gaan, naar een van die lagen die heel erg op de hel lijken. Er zijn andere zielen, die niet op het spirituele pad zijn, die naar een soort bewaarpatroon gaan waarin zij niet veel vooruitgang boeken. Zij zijn bijna niet bewust, sommigen zijn zelfs in coma, anderen verkeren bijna in een vegetatieve staat en zij gaan niet veel vooruit tussen incarnaties in.

Dan heb je zielen die op het spirituele pad zijn, die naar diverse plaatsen kunnen gaan, in het mentale en identiteitsrijk, zelfs naar de retraiteverblijven van de geascendeerde meesters. Er zijn zielen die naar Devachan gaan, zoals wij zeggen; dit is een rijk waar wensen worden vervuld, omdat je daar een heel erg grote wens uit je laatste incarnatie kunt beleven. Het lijkt wel de omgeving van een virtual reality die elke willekeurige situatie tot stand kan brengen, en daardoor kun je die wens uitleven totdat je er genoeg van hebt. Daardoor kun je de volgende keer incarneren zonder dat je die specifieke wens nog hebt.

Eén voorbeeld onder de duizenden mogelijkheden is dat men ervan droomt om in een paleis te wonen, maar dat dit niet is gelukt in de laatste incarnatie. Ze kunnen daar dan in Devachan in wonen en misschien de wens opgeven die ze hadden toen ze geïncarneerd waren en een situatie uitkiezen die positiever is voor hun spirituele groei.

Maar nogmaals, het is belangrijk dat jij je realiseert dat elk wezen dat op aarde van de ene naar de volgende incarnatie gaat, uniek is en daarom kun je niet een universele maatstaf maken die voor alle mensen geldt. Je kunt algemene aanwijzingen geven, maar wat een ziel nodig heeft, wat een wezen nodig heeft, is heel erg uniek om zijn laatste omgeving te verwerken en hogerop te gaan. Zoals in de vraag natuurlijk impliciet wordt gevraagd, krijgen de mensen die op het spirituele pad zijn een overzicht van hun leven na dit leven, waarbij ze worden begeleid door spirituele leraren om vanuit een neutraal perspectief hun laatste incarnatie te evalueren. Er zijn ook een paar zielen die in een lagere bewustzijnsstaat zijn, maar die wel een levensoverzicht kunnen krijgen en dan worden geconfronteerd met de noodzaak dat ze moeten veranderen, anders komen ze in een negatieve spiraal of gaan ze zelfs naar de tweede dood als ze zichzelf niet willen hervormen. Er zijn heel erg veel scenario’s mogelijk.