Je wordt niet geschapen om een spiritueel ambt te bekleden, je moet je daarvoor kwalificeren

Vraag: Klopt het dat de IK BEN Aanwezigheid van Alpha en Omega uit de vorige sfeer de IK BEN Aanwezigheid van de nieuwe sfeer scheppen. Worden Alpha en Omega tegelijkertijd geschapen en worden die als tweelingvlammen gezien? Wat is het juiste begrip ervan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Nee, dat klopt niet. Als je naar je sfeer kijkt, dan zijn er twee wezens die Alpha en Omega heten en die nu het hoogste spirituele ambt bekleden in jullie sfeer. Maar die werden niet in die positie geschapen. Zij hebben die bereikt door te groeien in jouw sfeer. Met andere woorden, zij werden in jouw sfeer geschapen net zoals alle anderen. Zij werden niet als tweelingvlam geschapen, maar als individuele wezens en ze zijn uitgegroeid tot geascendeerde meesters en in die geascendeerde staat zijn ze gegroeid om die positie te bezetten.

Logischerwijze zou je kunnen zeggen: “Wat gebeurde er toen die sfeer net geschapen werd en niemand de tijd had om te ascenderen? Wie bekleedde het ambt toen?” Er waren destijds geascendeerde wezens uit de vorige sfeer die dat ambt bekleedden. Zij heetten ook Alpha en Omega maar waren niet hetzelfde wezen. Maar zodra er geascendeerde wezens waren uit jullie sfeer, die dat ambt konden bekleden, hebben zij dat ambt overgenomen.