Waarom Iran een externe vijand nodig heeft

Vraag: Iran heeft onlangs haar militaire activiteiten verhoogd en provoceert duidelijk andere wereldregeringen. Wordt Iran door de Verenigde Staten bedreigd? Kunnen de mensen aan de macht, die hun bewustzijn extremer uitbeelden, niet bereid worden om die oorlogsmentaliteit los te laten? Of zit er iets anders achter?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Iran laat al heel lang een bepaald beeld zien. Wij hebben al gezegd dat wanneer je in wezen een dictator hebt, wat het geval is en in dit geval een religieuze moslimfundamentalistische, dictatuur, dan heb je een vijand in de buitenwereld nodig. De situatie is heel eenvoudig. Zij hebben bijna de totale macht om te doen in Iran wat zij willen. Zij hebben in principe natuurlijk beloofd om van Iran een ideale islamitische staat te maken met een florerende economie waarin iedereen een goede baan heeft en genoeg geld, maar iedereen kan zien dat die belofte niet uitkomt. Hoe kunnen ze dat uitleggen als ze alle macht in het land hebben?

Zij kunnen dat verklaren door te zeggen dat er een externe vijand is, de grote satan Amerika, die zich met hun land bemoeit, hun land manipuleert en die verantwoordelijk is voor ons falen om te doen wat we bij machte zijn om te doen wat we zeggen te zullen doen. Dit geldt ook voor veel andere landen overal ter wereld. Je ziet dat dit de dynamiek is. De waarheid is natuurlijk dat Iran zich van de rest van de wereld heeft geïsoleerd en als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat samenwerking en handel bij een groot deel van de wereld die welvaart heeft gebracht. Iran kan niet een bloeiende economie scheppen als autonome eenheid. Dat kan alleen maar als je handel drijft met de rest van de wereld, zoals de meeste welvarende landen doen. Maar wat verhindert dat Iran met de rest van de wereld handel drijft? Gedeeltelijk zijn dat de islamitische, fundamentalistische houding en de overtuigingen, waardoor de regering die het ene belooft, door hun fundamentalistische houding voorkomt dat ze hun belofte kunnen nakomen. Dit kan ervoor zorgen dat de regering steeds meer in paniek raakt en daarom een confrontatie wil scheppen met de buitenwereld.

Dat is ook de reden dat de dictator in Noord-Korea regelmatig moet voorwenden dat er een of ander conflict is met Zuid-Korea of de Verenigde Staten, of iets dergelijks. Zo gaat het altijd met dictators en dictaturen; er is niets nieuws onder de zon. Nu is het natuurlijk belangrijk, zoals Gautama aan het begin van het jaar heeft gezegd, dat dit er niet voor zorgt dat de regering van de Verenigde Staten tot het uiterste vervalt en de confrontatie aangaat om de mensen af te leiden van de verkiezingen. President Trump voelt het vuur al na aan zijn schenen, bij wijze van spreken, omdat de opiniepolls zeggen dat hij niet herkozen zal worden en hij krijgt ook een bepaalde wanhoop over wat hij nog wel kan doen om toch als president herkozen te worden. Zoals Gautama heeft gezegd, zouden de Amerikanen terughoudender kunnen worden bij het kiezen van een nieuwe president als er een oorlogssituatie ontstaat. Dus je moet oproepen doen dat dit niet bewaarheid wordt omdat je kunt zien dat zowel de Amerikaanse regering als de Iraanse regering elementen hebben die een confrontatie willen als afleidingsmanoeuvre.