Wie bekleedt het ambt van Heer van de Wereld?

Vraag: Er is een groep studenten van geascendeerde meesters die beweert dat Maitreya een jaar geleden Heer van de Wereld is geworden, tijdens een ceremonie in het Royal Teton retraiteverblijf, op 4 juli. Zou je hier iets over willen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha en ik ben nog steeds Heer van de Wereld. Ik bekleed nog steeds het ambt van Heer van de Wereld. Er is natuurlijk van tijd tot tijd een zekere vooruitgang en dan gaat een geascendeerde meester die een bepaald spiritueel ambt bekleedt misschien naar een hoger ambt dat met de aarde te maken heeft, of dat misschien niet meer met de aarde te maken heeft en dan komt een andere meester die het ambt overneemt. Dit gebeurt, maar niet heel vaak. En ik heb Saint Germain natuurlijk beloofd dat ik Heer van de Wereld blijf tot we zover in de Gouden Eeuw zijn dat die zich fysiek begint te manifesteren. Ik bekleed het ambt misschien de rest van het Aquariustijdperk als Saint Germain dat graag wil. Ik kan ook verder gaan en als is dat doe, dan zou Maitreya de logische opvolger zijn voor dat ambt.