De vraag of je een verlengstuk bent van een spiritueel wezen

Vraag: Is Dimash Kudaibergen, een jonge zanger uit Kazachstan die internationaal bekend is, en ook bekend staat om zijn vriendelijkheid en nederigheid, een verlengstuk van Heer Maitreya of een andere meester van liefde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Hoewel ik de vraag begrijp, berust die niet op de nieuwste leringen die wij geven. In zekere zin kun je zeggen dat jullie allemaal een verlengstuk zijn van een spiritueel wezen. Maar de manier waarop veel spirituele studenten hier helaas naar kijken, is dat ze naar iemand kijken die misschien een hogere vorm van vriendelijkheid en nederigheid heeft dan de meeste mensen en zij denken dat die persoon een rechtstreeks verlengstuk van een spiritueel wezen moet zijn met dezelfde eigenschappen en daarom boven andere mensen staat en hoger is. Ik wil duidelijk maken dat noch de boodschapper noch enig andere boodschapper, noch iemand anders die nu is geïncarneerd, of in een andere tijd is geïncarneerd, fundamenteel verschilt van de rest. Dit geldt voor Jezus, dit geldt voor Boeddha, zoals we hebben gezegd.

Iedereen die nu geïncarneerd is, die geïncarneerd is geweest, is natuurlijk een verlengstuk van onze spirituele ouders, maar daarnaast mogen wij kiezen, uit vrije wil, door onze ontwikkeling door vele levens heen, welke eigenschappen wij belichamen, voor welke eigenschappen wij ons openstellen, om daar de open deur voor te zijn. Wanneer we naar iemand kijken die het vermogen heeft om anderen te inspireren en nederigheid en vriendelijkheid bezit in plaats van het grote ego dat vaak gepaard gaat met beroemd zijn, dan kun je tot het besef komen dat dit een spiritueel volwassen persoon is die er jaren over heeft gedaan om op dit niveau te komen. Het is het resultaat van zijn eigen inspanningen, zijn eigen keuze, dat hij dat niveau heeft bereikt, niet omdat hij een of andere magisch verlengstuk is van een spiritueel wezen. Dit doet niets af aan de verworvenheid die hij heeft. Dit voegt er juist iets aan toe, omdat dit het resultaat is van het pad volgen, net zoals jullie allemaal het pad volgen.